Μέχρι τις 17 Ιουνίου οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

8:16 π.μ. - Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
08:05 π.μ. - Τετ, 29/16/2019
Image: Μέχρι τις 17 Ιουνίου οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Οι μαθητές / τριες μπορούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν, ή να μετεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος 2019-2020

 
Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ιεράπετρας σας ενημερώνει ότι από  22 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2019, οι μαθητές / τριες μπορούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν, ή να μετεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος 2019-2020, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
H φοίτηση για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου είναι τριετής. Για τους μαθητές που εγγράφονται στη Β΄ τάξη διετής.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου).
Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.
Απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Μητέρες ανήλικων τέκνων, με αποκλειστική οικιακή απασχόληση.
 
Oι απόφοιτοι Λυκείου εγγράφονται στη Β’ τάξη για απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
Απολυτήριο Γυμνασίου, αντίγραφο πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, τίτλος σπουδών Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό γέννησης.
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από το σχολείο).
4 φωτογραφίες
 
Λειτουργούν οι παρακάτω τομείς: 
Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορικής 
Ηλεκτρολογίας
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
 
Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της επιδότησης όταν είναι δικαιούχοι μεταφοράς.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2842024905 και 6974069381.