Μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης

11:19 π.μ. - Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
11:02 π.μ. - Τετ, 13/19/2019
Image: Μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης

Την εγκύκλιο για την εποχική γρίπη και τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό υπενθυμίζει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου

Την εγκύκλιο για την εποχική γρίπη και τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Μπασκόζος υπενθυμίζει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου με σχετική ανακοίνωση .
 
Σχετ.: 1. 
Η  με  αρ.  πρωτ.  Δ1α/Γ.Π.75890/04-10-2018(ΑΔΑ  7Ν68465ΦΥΟ-ΟΥΓ)  Εγκύκλιος  με  θέμα:  «Οδηγίες  για  την Εποχική Γρίπη 2018-2019 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός». 
2. Η Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 4/2019 (21–27 Ιανουαρίου 2019) του ΚΕΕΛΠΝΟ
 3. Το από 31-1-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ « Αντι-ικά σκευάσματα και εμβόλια κατά της γρίπης» 
 
Σε συνέχεια της τελευταίας εβδομαδιαίας έκθεσης επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη γρίπη (21–27 Ιανουαρίου 2019) (σχετ.2), σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα, συγκλήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων των αρμοδίων φορέων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας για την σύσταση λήψης περαιτέρω μέτρων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο σύστημα υγείας της χώρας. 
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω σχετ. 1 εγκύκλιος παραμένει σε ισχύ και η τήρησή της κρίνεται απαραίτητη. 
Καθώς αναμένεται η συνέχιση της δραστηριότητας της γρίπης τουλάχιστον για τις επόμενες 10 εβδομάδες, διευκρινίζεται ότι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη παραμένει ο εμβολιασμός ακόμα και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Έως σήμερα το στέλεχος της γρίπης που ως επί το πλείστον εργαστηριακά απομονώνεται είναι το (ΑΗ1Ν1) pdm09, το οποίο εμπεριέχεται στο εμβόλιο που κυκλοφορεί. 
Αναλυτικότερα,  ως  κύρια προληπτικά  μέτρα για την αντιμετώπιση  της  έξαρσης  της γρίπης, συστήνονται τα κατωτέρω: 
α.   Η αυστηρή τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών, όπως η κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών (ιδιαίτερα μετά από επαφή με ασθενείς). β.  Η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους και για τους ασθενείς η πλήρης ανάρρωση τους πριν την επάνοδο στις συνήθεις δραστηριότητες τους. 
γ.    Ο  εμβολιασμός  έναντι  της  γρίπης  των  ατόμων  που  ανήκουν  στις  ομάδες  αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω σχετ. 1 εγκύκλιο, θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματικός και συστήνεται για όλη τη διάρκεια του χειμώνα. 
Σημειώνεται ότι στην πλειοψηφία τους  (82%),  οι ασθενείς με  γρίπη  που νοσηλεύθηκαν έως  τώρα σε  Μονάδα Εντατικής   Θεραπείας,   δεν   είχαν   εμβολιαστεί.   Ιδιαίτερα   κρίσιμης   σημασίας   είναι   ο εμβολιασμός αφενός των ευπαθών ομάδων (άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άτομα με χρόνια νοσήματα ή παχυσαρκία ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες κ.λ.π.) και αφετέρου των επαγγελματιών υγείας και των ατόμων που έρχονται σε επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα. δ.  
Η σωστή χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρίπης, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις σύμφωνα με την κρίση των θεραπόντων ιατρών, η οποία πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, με απλή ιατρική συνταγή και χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
Για περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες προς το γενικό πληθυσμό ή ειδικότερες κατηγορίες κοινού όπως π.χ. τους επαγγελματίες υγείας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ στη θεματική ενότητα «Γρίπη – Εποχική Γρίπη».


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ