Μεταφορικό Ισοδύναμο – Παράταση ως 11 Οκτωβρίου για αιτήσεις παραγωγών, αγροτικών και εμπορικών επιχειρήσεων

12:12 μ.μ. - Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
12:09 μ.μ. - Τετ, 15/12/2021
Image: Μεταφορικό Ισοδύναμο – Παράταση ως  11 Οκτωβρίου για αιτήσεις παραγωγών, αγροτικών και εμπορικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς , αγροτικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου παρατείνετε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2021 του μέτρου και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι την Δευτέρα 11/10/2021.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-1-2021 έως και 30-6-2021) και δεν δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης)

Ο Πρόεδρος 

Γαϊτάνης Ιωάννης 

Ο Γεν. Γραμματέας

Βιαννιτάκης Μιχαήλ