Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας

5:45 π.μ. - Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017
05:10 π.μ. - Παρ, 20/45/2017
Image: Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας

Συζητά σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση,  στις  20 Οκτωβρίου 2017  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,   με  θέματα:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής των παρακάτω έργων: α)  Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων – βαφή εσωτερικής πλευράς του λιμενοβραχίονα Ιεράπετρας β) καθαρισμός των λιμενικών καταφυγίων Μακρύ Γιαλού - Παχείας Άμμου, καθώς και τον καθαρισμό του λιμένος Ιεράπετρας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 και γ) Υπηρεσίες αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών των λιμένων Μακρύ Γιαλού και Ιεράπετρας.
2. Ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για προμήθεια υλικών συντήρησης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση των παρακάτω υποέργων:
1ο) Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) (Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας).
2ο) Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση  Ζωνών Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας 
3ο) Μελέτη Διερεύνησης Δημιουργίας Εμπορικού Λιμένα στην Παχεία Άμμο.  
 
                                                               Ο Πρόεδρος
 
                                                             Αντώνιος Πετράς