Μελέτη ενιαίας ψηφιακής δημοπράτησης κηπευτικών Ιεράπετρας - Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες

10:31 π.μ. - Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
10:08 π.μ. - Πέμ, 18/31/2022
Image: Μελέτη ενιαίας ψηφιακής δημοπράτησης κηπευτικών Ιεράπετρας  - Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσουν οι αγρότες

Τι δήλωσε στον Ηχώ 99,8 ο Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας Μιχάλης Βιαννιτάκης

Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί την προμελέτη με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ». Στην προμελέτη αυτή κομβικός είναι ο ρόλος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ο οποίος θα βοηθήσει σε όλες της φάσεις του έργου διευκολύνοντας κατά το δυνατό το επιστημονικό προσωπικό στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και γενικά στην ομαλή διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, στη διεξαγωγή των συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της ενημέρωσης και της προβολής του έργου.

Η προμελέτη απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων από τους ΑΓΡΟΤΕΣ της περιοχής της Ιεράπετρας μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική φόρμα. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο θα βοηθήσουν στην πρώτη φάση της έρευνας που αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και τη διερεύνηση της θέσης των δημοπρατηρίων στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας κηπευτικών.

Η ομάδα έργου της προμελέτης δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει την ανωνυμία των συμμετεχόντων, ενώ τα δεδομένα της έρευνας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν άλλον εκτός από τα μέλη της ομάδας έργου. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς (περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα διασφάλισης των πρωτογενών δεδομένων παρέχονται στο τέλος του ερωτηματολογίου).

Παρακαλούμε όλους τους αγρότες που παράγουν κηπευτικά στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας να συμμετάσχουν σε όλες τις φάσεις αυτού του εγχειρήματος . Η συμβολή τους κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς μέσω της συμμετοχής θα δοθεί και η κατεύθυνση, για το πώς οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε την θερμοκηπιακή Ιεράπετρα την επόμενη μέρα…

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας ΕΔΩ

Με εκτίμηση

Εκ του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Βιαννιτάκης Μιχαήλ                         Γαϊτάνης Ιωάννης

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Βιαννιτάκη