Με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ οι εφτά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα

8:29 π.μ. - Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018
08:10 π.μ. - Παρ, 26/29/2018
Image: Με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ οι εφτά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα

Αποκαλυπτικά για την κατάσταση των μισθών στην Ελλάδα είναι τα στοιχεία της ΓΣΕΕ από την Ενδιάμεση Έκθεση 2018 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση

Αποκαλυπτικά για την κατάσταση των μισθών στην Ελλάδα είναι τα στοιχεία της ΓΣΕΕ από την Ενδιάμεση Έκθεση 2018 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.
 
Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 72,08% των εργαζόμενων λαμβάνει μισθό κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα ενώ μόλις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ.
 
Πιο αναλυτικά, σε κλαδικό επίπεδο οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).
 
Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).
 
Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται στους ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ).
 
Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).
 
Η ΓΣΕΕ επίσης αναφέρει: «Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης, αν και μειωμένες συγκριτικά με πέρυσι, εξακολουθούν να είναι υψηλές και να στερούν ρευστότητα από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το τραπεζικό σύστημα».
 
Όσον αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις η ΓΣΕΕ επισημάινει ότι η μείωση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και ημερομισθίων κατά την περίοδο 2010-2018, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας και τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων χρόνων, φτάνει στο 20%.
 
Την ίδια περίοδο η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται κατά 6% αποτυπώνοντας έτσι και τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της καταστροφής του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας.
 
 
in.gr