Με επιτυχία η γενική συνέλευση των υδραυλικών

2:48 μ.μ. - Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021
02:11 μ.μ. - Τρί, 16/48/2021
Image: Με επιτυχία η γενική συνέλευση των υδραυλικών

Τι συζητήθηκε, ποιες οι αποφάσεις

Με επιτυχία διεξήχθη στην Σητεία η τακτική γενική συνέλευση του συνδέσμου εγκαταστατών αδειούχων υδραυλικών Ν. Λασιθίου την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Εκτός των άλλων, εκτενώς συζητήθηκε και αποσαφηνίστηκε ότι :

Οι υδραυλικοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) που προβλέπετε από το Π.Δ. 112/2012, δήλωση που σύμφωνα με το νόμο 4712/2020 άρθρο 34 αποτελεί προϋπόθεση η κατάθεση της στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συνδεθεί το κτίριο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι με την έκδοση της Υ.Δ.Κ.Ε. οι αδειούχοι υδραυλικοί εγγυώνται την καλή λειτουργία τον εγκαταστάσεων και υποχρεούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012, να την εκδίδουν και να την παραδίδουν στον ιδιοκτήτη του έργου για όλες τις εργασίες που εκτελούν, ακόμα και στις περιπτώσεις που το κτίριο είναι είδη συνδεμένο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

hxonews

Όσο αφορά την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των έργων:

Για να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του έργου η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον κλάδο σε περίπτωση ζημιάς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου αδειούχου υδραυλικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) και η Υ.Δ.Κ.Ε να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο προϋπηρεσίας αδειούχων υδραυλικών στον κατά τόπους σύνδεσμο.

Τέλος, το Δ.Σ. του συνδέσμου κάλεσε τα μέλη του να μην υπεκφεύγουν των υποχρεώσεων τους απέναντι στους ιδιοκτήτες, να ανταποκρίνονται πλήρως στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, να τους ενημερώνουν σχετικά και να αναδεικνύουν ότι, μόνο ένας αδειούχος υδραυλικός μπορεί να τους παρέχει τα από το νόμο προβλεπόμενα.

Λειτουργεί γραμμή πληροφόρησης πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών από 12:30 έως 2:30 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το Δ.Σ του συνδέσμου ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. της περιηγητική λέσχης Σητείας για την παραχώρηση της αίθουσας.