Με τη χρήση συνθετικών σεξουαλικών φερομονών η καταπολέμηση της TUTA ABSOLUTA

12:37 μ.μ. - Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016
12:08 μ.μ. - Τρί, 09/37/2016
Image: Με  τη χρήση συνθετικών σεξουαλικών φερομονών  η καταπολέμηση της TUTA ABSOLUTA

Μια καινοτόμα πρόταση της ANTHESIS ΕΠΕ

λεσμένοι σήμερα στον ΗΧΩ ο κ. Γιώργος Κομιανός Γενικός Διευθυντής  της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ  και η κα  Ελένη Μπρέντα υπεύθυνη στο τμήμα Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Κρήτης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε  στη νέα μέθοδο (Mating Disruption) για την  καταπολέμηση της TUTA ABSOLUTA με  το ISOΝET Τ, ένα νέο καινοτόμο προϊόν. 

 
Η Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης ή Γενετήσια Σύγχυση (Mating Disruption) βασίζεται στη χρήση συνθετικών σεξουαλικών φερομονών. Οι φερομόνες στη φύση, εκλύονται από τα θηλυκά, ώστε να προσελκύσουν τα αρσενικά από μακρινή απόσταση και με απώτερο στόχο την αναπαραγωγή. 
Με την Παρεμπόδιση Σύζευξης, δημιουργείται υψηλή συγκέντρωση φερομόνης στο περιβάλλον και η λανθάνουσα οσμή φερομόνης αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδοπτέρων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του εντόμου και κατ’ επέκταση του επιπέδου ζημιάς στην καλλιέργεια.