Λασίθι: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η κολύμβηση

9:37 π.μ. - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024
09:07 π.μ. - Πέμ, 04/37/2024
Image: Λασίθι: Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η κολύμβηση

Ενημερώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, λαμβάνοντας υπόψη:

Τις αυτοψίες των Υγειονομικών Επιθεωρητών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου / Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές, οπτικά εκτιμώμενες, παραμέτρους.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τις ακτές κολύμβησης της Π.Ε. Λασιθίου και εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία υδάτων σε ακτές της Π.Ε. Λασιθίου στα πλαίσια του Προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του Νομού Λασιθίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου τόσο οι Βόρειες όσο και οι Νότιες χαρακτηρίζονται ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

Η κολύμβηση εξακολουθεί να απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

200 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκατάστασης των βιολογικών καθαρισμών λυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Αρμόδιος για την σήμανση των παραπάνω σημείων είναι ο εκάστοτε Δήμος.

200 μέτρα εκατέρωθεν του στομίου εκβολής του αγωγού εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του ιδιωτικού οικισμού "ΔΙΟΝΥΣΟΣ" (Ανάλουκας Σητείας).

50 μέτρα εκατέρωθεν του στομίου εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων στη θάλασσα.

Στα λιμάνια Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Στα αγκυροβόλια πλοίων και στις μαρίνες.