Κτηματολόγιο: Ο Σύλλογος Μηχανικών Ιεράπετρας ζητά παράταση υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι

12:51 μ.μ. - Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024
12:02 μ.μ. - Δευ, 12/51/2024
Image: Κτηματολόγιο: Ο Σύλλογος Μηχανικών Ιεράπετρας ζητά παράταση υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι

Αναλυτικά τα αιτήματα του συλλόγου

Αξιότιμοι κύριοι

Ο Σύλλογος μας λειτουργώντας ως αρωγός της προσπάθειάς σας και γνωρίζοντας την αναγκαιότητα σύνταξης ενός σωστού και κατά το δυνατόν πληρέστερου Εθνικού Κτηματολογίου, οφείλει να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής των νέων δηλώσεων Κτηματολογίου, η οποία λήγει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και κατ’ επέκταση στην ΠΕ Λασιθίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων στο νομό μας και για τους παρακάτω λόγους ζητούμε κατ΄ ελάχιστον μια δίμηνη παράταση.

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό των αδήλωτων ιδιοκτησιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφορά ιδιοκτησίες οι οποίες είτε εμφανίζουν προβλήματα εντοπισμού, είτε προβλήματα νομικής τεκμηρίωσης (χρησικτησίες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, αδήλωτα ποσοστά σε περιπτώσεις συνιδιοκτησιών κλπ). Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίων σε αγροτικά ακίνητα ή σε ακίνητα που βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές και απαιτούν χρόνο και χρήμα για την αποτύπωση και τον εντοπισμό τους.

β) Με δεδομένο ότι η τελευταία παράταση δόθηκε σε περίοδο δύο εκλογικών διαδικασιών, αλλά και εντός της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, θεωρούμε ότι αυτό επηρέασε αρνητικά την ομαλή πορεία των δηλώσεων.

γ) Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών σε συνδυασμό με την ελαιοκομική περίοδο και τα προβλήματα καλλιέργειας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην περιοχή μας, καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την έκβαση της διαδικασίας.

δ) Ας μη ξεχνάμε ότι για σχεδόν δύο μήνες οι συμβολαιογράφοι αλλά και οι δικηγόροι του Ν.Λασιθίου, απείχαν από τα καθήκοντά τους, γεγονός που από μόνο του αναστέλλει την έγκαιρη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων ως αποδεικτικό τίτλου στο Εθνικό κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις χρησικτησίας.

ε) Από τη μελέτη του χαρτογραφικού υπόβαθρου στην περιοχή μας, έχει προκύψει ότι σε πολλές περιπτώσεις κατά τον αρχικό εντοπισμό των ιδιοκτησιών, έχουν «κλειστεί» πολύγωνα τα οποία σήμερα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που απαιτεί χρόνο για την επίδοσή τους στο δημόσιο, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα δήλωσης. Στις ιδιοκτησίες αυτές, ο φερόμενος ιδιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μία χρονοβόρα διαδικασία χωρίς δικιά του υπαιτιότητα.

στ) Ειδικά οι δηλώσεις ακίνητων με χρησικτησία, οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό κατά την εκτίμηση μας αυτήν την περίοδο, προϋποθέτουν συνήθως και δήλωση της ιδιοκτησίας στην εφορία και διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ιδιοκτητών. Κατά συνέπεια στη διαδικασία εμπλέκεται και ο κλάδος των λογιστών, επιβαρύνοντας περαιτέρω χρονικά την πορεία των δηλώσεων.

ζ) Τέλος σας υπενθυμίζουμε τη σοβαρότατη ανάγκη νομοθετικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου. Όπως είναι γνωστό το Δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε ακίνητο στοιχείο ως δικό του, αν ο πολίτης δεν μπορέσει να βρει και να επικαλεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια ή τίτλους ιδιοκτησίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε κατ’ ελάχιστο δίμηνη παράταση, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των δηλώσεων για τα δικαιώματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν. Επίσης να δοθεί μία τελευταία ευκαιρία σε όσους ιδιοκτήτες βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις ιδιοκτησίες τους και ενεργοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Ως σύλλογος επαφιόμαστε στην κατανόηση του προβλήματος από πλευράς Τ.Ε.Ε. και ελπίζουμε και περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πανταζής Θεοδ. Κων/νος,

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Μαστοράκης E. Ιωάννης,

Πολιτικός Μηχανικός