Ξεκινά η καλλιέργεια κάνναβης – Οι πρώτες άδειες

8:30 π.μ. - Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
08:11 π.μ. - Τρί, 20/30/2018
Image: Ξεκινά η καλλιέργεια κάνναβης – Οι πρώτες άδειες

Δύο εταιρείες αδειοδοτήθηκαν για να παράγουν φαρμακευτική κάνναβη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθούν ακόμα 12 άδειες

Γεγονός αποτελούν οι δυο πρώτες άδειες σε εταιρίες για την καλλιέργεια και την μεταποίηση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ το επόμενο διάστημα και έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να δοθούν άλλες 12 άδειες.
 
Οι δύο πρώτες επενδύσεις είναι ύψους 22 εκατ. ευρώ και μέσω αυτών θα δημιουργηθούν 117 θέσεις εργασίας. Συνολικά οι επενδύσεις για τα 2+12 επενδυτικά σχέδια εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 185,2 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν περί τις 770 θέσεις εργασίας.
 
Ο υπουργός ανέφερε πως η πρώτη παραγωγή θα βγει μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο, τονίζοντας πως θα κατευθύνεται στο εξωτερικό, τονώνοντας τις εξαγωγές. Η αδειοδότησης της καλλιέργειας ισχύει για πέντε χρόνια ενώ κάθε χρόνο θα γίνεται έλεγχος στον αδειοδοτούμενο.
 
Παράλληλα, χθες ανακοινώθηκε ότι έρχεται αλλαγή του πλαισίου για τη βιομηχανική κάνναβη. Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός σημείωσε πως «υπάρχουν έμπρακτες προθέσεις επενδυτών και η πολιτεία ελέγχει και δίνει τις άδειες» και συνέχισε ότι «στον Ε.Ο.Φ υπάρχει επιτροπή με εμπειρία στο θέμα η οποία θα καθορίσει τις τελικές προτάσεις για τις ειδικότητες των γιατρών που θα συνταγογραφούν τα φάρμακα και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο κλινικό κομμάτι»
 
Να σημειωθεί ότι ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε το Μάρτιο 2018 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η άδεια είναι αμεταβίβαστη. Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα, στη διοίκηση και διαχείριση των οποίων δεν συντρέχουν κωλύματα όπως να μην έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για συγκεκριμένα κακουργήματα (κλοπή, υπεξαίρεση, κλπ) και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 
Η έκταση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων είναι ενιαία, κατ’ ελάχιστον 4 στρέμματα, είναι περίκλειστη και η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή.
 
Η αίτηση για την χορήγηση της έγκρισης συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας υποδιεύθυνσης ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά με τις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας, τα σημεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ουσιών και των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και της μεταφοράς τους.
 
Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας επικαιροποιούνται ετησίως και ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο η συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης, αυτή ανακαλείται.
 
Τέλος, για την εισαγωγή του σπόρου και η εξαγωγή των τελικών προϊόντων αρκεί η ως άνω έγκριση.
 
 
in.gr