Κομισιόν καλεί Facebook, Twitter και Google να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες

8:23 π.μ. - Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
08:02 π.μ. - Παρ, 16/23/2018
Image: Κομισιόν καλεί Facebook, Twitter και Google να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες

Χαιρέτισε τα βήματα που έκαναν ήδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τις αλλαγές που έκαναν το Facebook, το Twitter και η Google+ για να ευθυγραμμίσουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, σημειώνοντας, ωστόσο, οτι καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ως διαφημιστικές και εμπορικές πλατφόρμες «οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών που ισχύουν στην ΕΕ». 
 
Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει τον Απρίλιο μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές», η οποία θα προτείνει τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της.
 
Αναλυτικότερα στη σχετική ανακοίνωσή που εξέδωσε η Επιτροπή υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2016, ύστερα από πολυάριθμες καταγγελίες καταναλωτών που έπεσαν θύματα απάτης ή παραπλάνησης κατά τη χρήση των ιστοτόπων αυτών, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμφώνησαν να τροποποιήσουν:
 
* τους όρους παροχής των υπηρεσιών που περιορίζουν ή αποκλείουν εντελώς την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών·
 
* τους όρους που απαιτούν από τους καταναλωτές να παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της ΕΕ, όπως είναι το δικαίωμα υπαναχώρησής τους από αγορές που πραγματοποιούν στο διαδίκτυο·
 
* τους όρους που στερούν από τους καταναλωτές το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη στο κράτος μέλος διαμονής τους και που προβλέπουν την εφαρμογή του δικαίου της Καλιφόρνιας·
 
* τον όρο που απαλλάσσει τις πλατφόρμες από την υποχρέωσή τους να επισημαίνουν τα μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα και το περιεχόμενο υπό χορηγία.
 
Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν επίσης να εφαρμόσουν τις τροποποιήσεις στους όρους τους σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2018. 
 
Οι αλλαγές αυτές ωφελούν, κατά την Επιτροπή, πάνω από 250 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ που κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό διότι:
 
1. οι καταναλωτές της ΕΕ δεν θα υποχρεούνται να παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της ΕΕ, όπως το δικαίωμα υπαναχώρησής τους από αγορές που έκαναν στο διαδίκτυο·
 
2. θα μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Ευρώπη αντί για την Καλιφόρνια·
 
3. οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα αναλαμβάνουν το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογεί δικαίως έναντι των καταναλωτών της ΕΕ, όπως συμβαίνει με τους παρόχους υπηρεσιών εκτός διαδικτύου.
Facebook και Twitter πρέπει να κάνουν περισσότερα
 
Κάνοντας ωστόσο σήμερα ένα πρώτο απολογισμό των πεπραγμένων των εταιριών η Επιτροπή υπογραμμίζει πως παρά το ότι οι τελευταίες προτάσεις της Google φαίνεται να ικανοποιούν τα αιτήματα για την προστασία των καταναλωτών, το Facebook, και πολύ περισσότερο το Twitter, δεν έχουν ακόμη επιλύσει πλήρως ορισμένα μείζονα ζητήματα για τις ευθύνες τους και τον τρόπο ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με πιθανή αφαίρεση περιεχομένου ή καταγγελία συμβάσεως.
 
Ειδικότερα όσον αφορά τον «μηχανισμό αναγγελίας και δράσης» που χρησιμοποιούν οι αρχές προστασίας των καταναλωτών για να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να ζητούν την αφαίρεσή του, οι αλλαγές που έχουν επιτελέσει ορισμένες εταιρείες κρίνονται από την Επιτροπή ανεπαρκείς. 
 
Επισημαινεται δε πως παρά το ότι η Google+ εφαρμόζει ένα πρωτόκολλο με προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, το Facebook και το Twitter θέτουν απλώς στη διάθεση των εθνικών αρχών μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να τους κοινοποιούνται οι όποιες παραβιάσεις χωρίς όμως να έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων.
 
Η Επιτροπή επισημάνει πως αυτό που αναμένει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι να κινούνται πλέον άμεσα και προδραστικά για να ανιχνεύουν, να αφαιρούν και να προλαμβάνουν την επανεμφάνιση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.
 
 
Πηγή: in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ