Κλειστή η ΔΟΥ Αγίου Νικολάου στις 29 Νοεμβρίου

8:58 π.μ. - Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
08:11 π.μ. - Πέμ, 22/58/2018
Image: Κλειστή η ΔΟΥ Αγίου Νικολάου στις 29 Νοεμβρίου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του στις 29 Νοεμβρίου

 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του στις 29 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα από 09:00 στην Αίθουσα Συνεδρίασης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφ.Δημοκρατίας 10, 71 306 Ηράκλειο).
 
Συνεπώς οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ στις πόλεις του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (ΔΟΥ Ηρακλείου, ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, ΥΕΕΔΕ Ηρακλείου, Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας (πρώην Κτηματική) Ηρακλείου και Λασιθίου), θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, όπως ορίζεται στην με Αρ.6/2008 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 15 του ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ενημερώνουμε τους φορολογούμενους προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, ότι οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων τους  που τυχόν λήγουν κατά την ημέρα πραγματοποίησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29 Νοεμβρίου 2018, παρατείνονται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ 1101/19-3-2002 (ΦΕΚ Β’ 254/2002) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 
 
anatolh.com