Kίνημα Ενεργών Πολιτών Ιεράπετρας: Οι προτάσεις για τη Θρυπτή στη διαβούλευση για τις περιοχές Natura 2000

7:31 π.μ. - Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
07:01 π.μ. - Πέμ, 27/31/2022
Image: Kίνημα Ενεργών Πολιτών Ιεράπετρας: Οι προτάσεις  για τη Θρυπτή στη διαβούλευση για τις περιοχές Natura 2000

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

Η ΕΠΜ για τη Θρυπτή αφορά  περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας  και περιλαμβάνει συνολικά  δύο  προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000.

Η μελέτη αυτή γίνεται   για να προσδιοριστούν οι ζώνες με τις  επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις περιοχές Νatura 2000 και έπειτα από την διαβούλευση θα ακολουθήσει   έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης.

Η ΕΠΜ στηρίχτηκε σε συμπεράσματα   χωρίς να έχουν προηγηθεί πραγματικές  μελέτες  στο πεδίο για την άγρια ορνιθοπανίδα και την χλωρίδα της περιοχής. Δεν έχει καταγράψει    με ακρίβεια την  τωρινή κατάσταση της  ορνιθοπανίδας και χλωρίδας , τους βιότοπους ,τα ενδιαιτήματα  και γενικότερα την κατάσταση  διατήρησής τους σε αυτή την περιοχή.  Χωρίς αυτά τα στοιχεία η ΕΠΜ δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τους οικότοπους και τα είδη της περιοχής μας. Επιπλέον η μελέτη  δεν έχει πάρει υπ’ όψη της τις περιοχές προστασίας που περιλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ   του Δήμου Ιεράπετρας.  

Η  περιοχή της Θρυπτής έχει  χαρακτηριστεί  από παγκόσμιους οργανισμούς ως ΣΠΠ .  Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ),  Important Bird Areas (IBA),  αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Βλέποντας την παρακάτω εικόνα  με τον χάρτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας θα διαπιστώσετε την οριοθέτηση με κόκκινο της ΣΠΠ που καλύπτει σχεδόν  όλη την έκταση της περιοχής Νatura της Θρυπτής , αλλά και πολύ μεγάλη περιοχή βορειοανατολικά απ’ αυτήν. Όμως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τα διευρυμένα όρια της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και περιορίστηκε στα πολύ πιο στενά όρια των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000,αποκλείοντας έτσι σημαντικούς οικοτόπους και περιοχές τροφοληψίας για τα πουλιά.

http://www.ornithologiki.gr/el/oi-draseis-mas/diatirisi-erevna/simantikes-perioxes-gia-ta-poulia-tis-elladas 

 Διαβάζοντας τον παρακάτω  χάρτη της ΕΠΜ για τη Θρυπτή , διαπιστώνουμε σύμφωνα με τον χρωματισμό του ότι  η  διαιρείται σε ζώνες με   χρώματα.

https://ypen.gov.gr/diavouleusi/wp-content/uploads/2021/11/EPM9a_Xartis-_Zones_Thripti-Kapsa.pdf  

  1. Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι «Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» (ΖΑΠΦ) που προστατεύονται πιο αυστηρά από όλες. Μόνο που για τη  Θρυπτή είναι μόνο ένα (1) σπήλαιο, η Λατσίδα των Γαϊδάρων!
  2.  Με σκούρο καφέ  χρώμα ορίζεται η Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) που αν και δεν επιτρέπει χρήσεις γης για τους μόνιμους κατοίκους παρά μόνο μέσα στα όρια των οικισμών, εμφανίζεται να επιτρέπει μια σειρά από παράλογες χρήσεις, όπως π.χ. αεροδρόμια, ελικοδρόμια, και νέους δρόμους «μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος»! (ΚΕΦ. 4 σελίδες 147-152 της ΕΠΜ) 
  1. Με ανοιχτό χρώμα ορίζονται οι Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ). Σε αυτές τις ζώνες  που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Νatura Θρυπτής,   επιτρέπονται εκτός από τις προηγούμενες χρήσεις, οι ΑΠΕ , εξορυκτικές δραστηριότητες  και τουριστικές εγκαταστάσεις χωρίς όρια.   Τον Οκτώβριο 2021 επικαιροποιήθηκαν  άδειες παραγωγής από την  ΡΑΕ για γιγάντια αιολικά πάρκα εντός αυτής της ζώνης, που όμως μέχρι στιγμής δεν διαθέτουν Απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) . Η μελέτη  αναφέρει ότι επιτρέπονται όσα αιολικά πάρκα έχουν ΑΕΠΟ.  Η διατύπωση αυτή της μελέτης  πρέπει να αλλάξει, γιατί αν μπει έτσι στο Προεδρικό Διάταγμα  θα ισχύει και μετά από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος .    
  2.  Με μπλε χρώμα ορίζεται η Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ) που επιτρέπει ακόμα περισσότερες χρήσεις αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο την τουριστική εγκατάσταση που σχεδιάζεται να γίνει στο Θόλο Καβουσίου.

Στην  ζώνη ΖΔΟΕ  που περιλαμβάνει τις κορυφές  Αφέντη υπάρχει   πλούσια ορνιθοπανίδα  και χλωρίδα . Επίσης στις πλαγιές του Αφέντη υπάρχουν  οι καταγεγραμμένοι   βιότοποι της Θρυπτής   με το   προστατευόμενο   ενδημικό  δέντρο της Κρήτης την  Αμπελιτσιά . Σε αυτές τις περιοχές  υπάρχει και μεγάλος πληθυσμός   ορνιθοπανίδας .  

Υπενθυμίζουμε ότι  η περιοχή της Θρυπτής  είναι προστατευόμενη περιοχή   ΖΠΕΔ 3α του ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας και περιλαμβάνει τις κορυφές Αφέντη,  Παπούρα , Κλήρο Καψά . 

Η ΕΠΜ δεν λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας των περιοχώνNatura που είναι μέρος της ταυτότητας αυτών των περιοχών αλλά ούτε και μέτρα κατά της υπερβόσκησης, παραπέμποντας στο απώτερο μέλλον.

Η μελέτη της ΕΠΜ δυστυχώς δείχνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος για άλλη μία φορά έρχεται σε δεύτερη μοίρα πίσω από τα μεγάλα  επιχειρηματικά συμφέροντα κυρίως των εταιρειών ΑΠΕ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η μελέτη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (ή μελέτη Κατή)  με κριτήρια βιοποικιλότητας απέδειξε ότι  το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ είναι τόσο μεγάλο, ώστε οι κυβερνητικοί στόχοι για τις ΑΠΕ να μπορούν να επιτευχθούν με ευκολία ακόμα κι αν αποκλειστεί ως περιοχή εγκατάστασης το σύνολο των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000.  Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  ΟΦΥΠΕΚΑ αλλά ως εκ  του θαύματος δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη  ΕΠΜ.

Απαιτούμε λοιπόν να αφαιρεθεί η δυνατότητα να υλοποιούνται έργα ΑΠΕ  σε όλες τις ζώνες των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000 και να εκδοθεί έγκαιρα η υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του Ν. 4685/2020, για να προστατευτεί η περιοχή από την απειλή αυτή μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Ο  Δήμος Ιεράπετρας  , οι φορείς της περιοχής , ο κλάδος του τουρισμού  της περιοχής  και οι απλοί  πολίτες που αγαπούν  τον τόπο τους, πρέπει να καταθέσουν  τις παρατηρήσεις -αντιρρήσεις  τους  στην διαβούλευση ως τις 31 Ιανουαρίου 2022 επί της ΕΠΜ και  να  συμβάλουν  στην προστασία της Θρυπτής .  

Τέλος, παραθέτουμε το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας της 1ης Δεκεμβρίου 2021:

«Είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Β.Α.Π.Ε)  στους ορεινούς όγκους του Δήμου μας και ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000 με ιδιαίτερη βιοπικοιλότητα.

Είμαστε κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις περιοχές του Δήμου μας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

-Θέση Κόκκες Καλαμαύκας

-Θέση Πλακοκεφάλα Μεσελέρων

-Θέση Σταυρός Ιεράπετρας

-Θέσεις Αφέντης, Παπούρα, Κλήρος και Καψάς Ορεινού και Καβουσίου

-Θέση Ρωμανάτη Αγίου Στεφάνου

Έχουμε τεράστια ευθύνη να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε προστατευμένο το φυσικό μας περιβάλλον στις επόμενες γενιές.»

ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ