Κατατέθηκε η τροπολογία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

9:13 π.μ. - Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018
09:03 π.μ. - Δευ, 05/13/2018
Image: Κατατέθηκε η τροπολογία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Δίνεται και φέτος η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα έχουν θέσει σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία του οχήματος τους καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκειά της χρήσης του

Ενεργοποιείται και για το 2018, αν και με καθυστέρηση, η δυνατότητα των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που τα έχουν θέσει σε ακινησία να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους καταβάλλοντας μέρος των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διάρκειά της χρήσης του.
 
Αυτό προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, η οποία δεν έχει κάποια διαφορά σε σχέση με όσα ίσχυσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια.
 
Σύμφωνα με την τροπολογία:
 
για άρση ακινησίας του οχήματος διάρκειας ενός μήνα προβλέπεται η καταβολή των 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,(δηλαδή η αξία των τελών για 2 μήνες)
για άρση ακινησίας διάρκειας τριών μηνών προβλέπεται η καταβολή των 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
για άρση ακινησίας για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες (έως 31.12.2018) καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας να προβούν σε άρση της για χρονικό διάστημα που επιθυμούν καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη.
 
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2018 να καταβάλλονται από τον κάτοχο τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες του έτους και όχι το σύνολο των τελών κυκλοφορίας.
 
Διευκρινίζονται, ωστόσο, τα εξής:
 
– οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.
 
– η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος και γίνεται μόνο μια φορά ανά όχημα
 
– για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής. Δηλαδή ακόμα και αν απομένει μόλις 1 ημέρα, λογίζεται ολόκληρος ο μήνας που σημαίνει ότι συμφέρει η άρση της ακινησίας στην αρχή του μήνα.
 
 
in.gr