Καταγγελία κατά του προέδρου της ΕΛΜΕ Λασιθίου για παραποίηση απόφασης της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ψευδή ανακοίνωση

1:18 μ.μ. - Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021
01:12 μ.μ. - Τετ, 01/18/2021
Image: Καταγγελία κατά του προέδρου της ΕΛΜΕ Λασιθίου για παραποίηση απόφασης της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ψευδή ανακοίνωση

Καταγγελία κατά του Προέδρου της ΕΛΜΕ Λασιθίου Μανουσάκη Θεόδωρου για παραποίηση της απόφασης της συνεδρίασης του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου της 23/11/2021

Καταγγελία κατά του Προέδρου της ΕΛΜΕ Λασιθίου Μανουσάκη Θεόδωρου για παραποίηση της απόφασης της συνεδρίασης του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου της 23/11/2021, ψευδή δημοσιοποίηση ανακοίνωσης και παράτυπη χρήση α) της σφραγίδας της ΕΛΜΕ και β) της υπογραφής της Γραμματέως Αλεβιζοπούλου Ευδοκίας.

Οι παρόντες στη συνεδρίαση του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου της 23/11/2021: Αλεβιζοπούλου Ευδοκία,Καλιμάντζαλης Βασίλειος Μπαυγιαδάκη Νίκη καταγελούμε ότι η πρώτη δημοσιοποίηση της «απόφασης» του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου της 23/11/2021 από τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Λασιθίου Μανουσάκη Θεόδωρο έγινε με αλλοίωση της απόφασης που πραγματικά λήφθηκε στην συνεδρίαση.

Το πραγματικό περιεχόμενο της απόφασης του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου της 23/11/2021 συνοπτικά είναι το παρακάτω:

Το ∆Σ της ΕΛΜΕ συμφωνεί με την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων με την κατηγορηματική δέσμευση (ομόφωνα) ότι το υπό ίδρυση Εργαστηριακό Κέντρο στη Νεάπολη δε μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου.

Μετά από παράπονα και διαμαρτυρίες μαθητικών συμβουλίων και συλλόγων γονέων για τα συχνά προβλήματα της μετακίνησης των μαθητών με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ το ∆Σ ζητάει να διατίθενται τα μαθητικά λεωφορεία παράλληλα με τα λεωφορεία της γραμμής και να αφήνουν τους μαθητές κοντά στο σχολείο τους, 15- 20 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Το τέταρτο μέλος του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου Βδοκάκης Εμμανουήλ μετά την ανάγνωση των στοιχείων, συμφωνεί με τις απόψεις των παραπάνω τριών μελών που ξεκινούν την καταγγελία.

Μετά μάλιστα και την σημερινή άρνηση του Προέδρου της ΕΛΜΕ Λασιθίου Μανουσάκη Θεόδωρου να επανορθώσει, ανακοινώνοντας την πραγματική απόφαση, παρά τις επίμονες καλοπροαίρετες προσπάθειές μας, αναγκαζόμαστε να δημοσιοποιήσουμε τα παρακάτω στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισμών μας:

Η Γραμματέας της ΕΛΜΕ Λασιθίου Αλεβιζοπούλου Ευδοκία συμβουλευόμενη τις σημειώσεις της και τις παρατηρήσεις παρόντων μελών συνέταξε συνοπτικά το κείμενο των πρακτικών για τη συνέλευση – συνεδρίαση του ∆Σ στις 23-11-2021 στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου.

Την 25-11-2021 μετά από παρότρυνση του Αντιπροέδρου κ. Καλιμάντζαλη Βασίλειου (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τη συγγραφή της ληφθήσας απόφασης, έστειλε σε όλα τα μέλη του ∆Σ (παρόντα στη συνεδρίαση και μη) ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή για έγκριση και διατύπωση πιθανών διορθώσεων και διαφωνιών ώστε στη συνέχεια ο πρόεδρος να συντάξει την απόφαση για την συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα 30/11/2021, καμία διαφωνία δεν διατυπώθηκε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο για τα ηλεκτρονικά πρακτικά, αντιθέτως ένα από τα μη παρόντα μέλη δήλωσε ηλεκτρονικά ότι «δεν διαφωνεί».

Μετά από συνεννόηση του Αντιπροέδρου με τον Πρόεδρο για τη διατύπωση του κειμένου για χρήση στη συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, αφαιρέθηκαν τα τμήματα που αναφέρονταν σε τοπικά ζητήματα αφού δεν την αφορούσαν. Έτσι επαναδημοσιοποιήθηκε το κείμενο με την ένδειξη «ανακοινοποίηση στο ορθό».

Ο αντιπρόεδρος δεν θέλησε να κινήσει θέμα σχετικά με την αρχική δημοσιοποίηση και το περιεχόμενό της, γιατί δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες του ταξιδιού του στην πρωτεύουσα για τη συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ (δεν διέθετε φορητό υπολογιστή αλλά ούτε και ελεύθερο χρόνο).

Από τη ∆ευτέρα 29/11/2021 διαπιστώνουμε ότι παρά την ανακοινοποίηση στο ορθό, διάφοροι ιθύνοντες και φορείς χρησιμοποιούν την αρχική (και άκυρη στη πραγματικότητα) «απόφαση» του ∆Σ που κακώς έστειλε ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ.

Σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του ∆Σ και απαίτηση από τον Αντιπρόεδρο για αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τις αποφάσεις για τα τοπικά ζητήματα, το μέλος του ∆Σ ∆ιαλυνάς Εμμανουήλ που ήταν επίσης παρών στη συνεδρίαση της 23-11-2021 αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Αντιπροέδρου.

Όταν ο Αντιπρόεδρος (Καλιμάντζαλης Βασίλειος) αναφέρθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά τότε ο κ. ∆ιαλυνάς Εμμανουήλ έγραψε «Όχι δεν πηραμε καμία αποφαση, συζητηση κάναμε.» (η ορθογραφία είναι όπως το κείμενο του κ. ∆ιαλυνά).

Γεννώνται ευλόγως τα ερωτήματα:

Αν το ένα μέλος της (∆ιαλυνάς) αμφισβητεί ότι πάρθηκε απόφαση, τότε πώς ο Πρόεδρος Μανουσάκης Θεόδωρος προέβη σε ανακοίνωση χωρίς απόφαση (κάτι μόνο που οι ίδιοι επικαλούνται και αλληλοαναιρούνται);

Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια;

Η αντίφαση στην οποία υπέπεσαν αποδεικνύει ότι αυτοδιαψεύδονται και αλληλοδιαψεύδονται.

Και αν τελικά διαφωνούσαν με το περιεχόμενο των πρακτικών που τους κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά γιατί μέχρι σήμερα 30/11/2021 δεν διατύπωσαν την διαφωνία τους;

Στα ηλεκτρονικά πρακτικά που διατυπώνουν και την πραγματικότητα είναι ξεκάθαρα γραμμένο ότι:

2. Συζητήθηκε η ίδρυση Εργαστηριακού Κέντρου στη Νεάπολη και ο Βασίλης Καλιμάντζαλης αντέταξε ότι αυτό δε μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Η θέση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή.

Μετά τα παραπάνω αναγκαζόμαστε να προβούμε σε δημόσια κοινοποίηση των πραγματικών γεγονότων και καλούμε τον Πρόεδρο κ. Μανουσάκη Θεόδωρο να παραδεχθεί δημόσια τα πραγματικά γεγονότα, να ζητήσει συγνώμη από τους φορείς που πιθανόν παραπλάνησε, να πάψει να χρησιμοποιεί φωτοτυπία της υπογραφής της Γραμματέως Αλεβιζοπούλου Ευδοκίας και να μη προβεί σε άλλη ανακοίνωση χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας του ∆Σ της ΕΛΜΕ Λασιθίου.

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας για τη διαφύλαξη του κύρους της ΕΛΜΕ Λασιθίου.

Αλεβιζοπούλου Ευδοκία,

Βδοκάκης Εμμανουήλ,

Καλιμάντζαλης Βασίλειος,

Μπαυγιαδάκη Νίκη.