Καλοκαιρινή εκστρατεία 2019 στη βιβλιοθήκη Μαρία Λιουδάκι

9:48 π.μ. - Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019
09:12 π.μ. - Σάβ, 07/48/2019
Image: Καλοκαιρινή εκστρατεία 2019 στη βιβλιοθήκη Μαρία Λιουδάκι

Δράσεις για παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος «Για Φαντάσου...»

 
Καλοκαιρινή εκστρατεία 2019 στη βιβλιοθήκη Μαρία Λιουδάκι - Εθνική βιβλιοθήκη Αικ. Λασκαρίδη
 
Πρόγραμμα «Για Φαντάσου...»
 
Παρασκευή 12 Ιουλίου: Έναρξη με παιχνίδια και κατασκευή παρουσιολόγιου - Ώρα 11:00 - 13:00 στη βιβλιοθήκη
 
Τετάρτη 17 Ιουλίου: «Το καλοκαίρι που τα ονειρατα αληθεύουν» με την Μαρ. Παναγιωτίδη - Ώρα 11:00 - 13:00 βιβλιοθήκη
 
Παρασκευή 19 Ιουλίου: «Το μυστήριο του χρυσού ελέφαντα» - Ώρα 11:00 - 13:00 βιβλιοθήκη Μαρία Παναγιωτίδη - Δέσποινα Φανιδάκη
 
Τετάρτη 24 Ιουλίου: «Γράψε τη δική σου ιστορία» - Ώρα 11:00 - 13:00 βιβλιοθήκη Μαρία Κοκοτάκη