Ιεραπετρίτικη Γη | "Τέλος εποχής" για τα φυτοφάρμακα - ποιες οι εναλλακτικές

11:48 π.μ. - Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023
11:01 π.μ. - Τρί, 24/48/2023
Image: Ιεραπετρίτικη Γη | "Τέλος εποχής" για τα φυτοφάρμακα - ποιες οι εναλλακτικές

Ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην αγροτική εκπομπή του Ηχώ 99,8

Ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Εμμ. Ροδιτάκης φιλοξενήθηκε στην αγροτική εκπομπή του Ηχώ 99,8 « Ιεραπετρίτικη Γη» .

Καταρχάς έκανε αναφορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ουσίες) τα οποία όπως έχουν σκοπό να επηρεάσουν τις βιολογικές διεργασίες σε κάποιους οργανισμούς που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τις καλλιέργειες. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να είναι έντομα ή ακάρεα, νηματώδεις, μύκητες, ζιζάνια. Η χρήση του εκάστοτε προϊόντος μπορεί να έχει διαφορετική στόχευση και να περιλαμβάνει κινήσεις που μπορεί , να γίνονται επιφανειακά, εντός του φυτού, στη ρίζα, κλπ. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι χημικής, φυτικής ή άλλης προέλευσης, συμβατικά ή βιολογικά προϊόντα.

Ωστόσο ένα ζήτημα που προκύπτει είναι ότι τα υπάρχοντα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα μειωθούν το επόμενο διάστημα χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσα θα μείνουν. Θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες και παραμέτρους όπως, περιβαλλοντικοί, τοξικολογικοί, καρκινικοί κ.α. Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα αυστηροί ώστε να διασφαλίζεται στο ευρύ κοινό μια παραγωγική διαδικασία που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι διαθέσιμες δραστικές ουσίες και ποιες θα αποφασίσουν οι εταιρίες να τις υποβάλλουν ως φάκελο για έλεγχο, εξήγησε.

Ο κ. Ροδιτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στη διαδικασία των ψεκασμών σημειώνοντας αρχικά ότι ο παραγωγός σύντομα θα βρεθεί σε μια νέα κατάσταση. Έχει σημασία εδώ, ο γεωπόνος να είναι δίπλα στον παραγωγό και να συμβουλεύσει με βάση τα διαθέσιμα « εργαλεία». Υπάρχουν δυο άξονες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο ένας είναι να αναπτυχθούν, από εταιρίες, ερευνητικά ιδρύματα κλπ, ουσίες, με το προφίλ που χρειάζεται και απαιτείται ώστε να ενσωματωθούν σταδιακά μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τον παραγωγό, ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει την φυτοπροστατευτική του στρατηγική. Να υιοθετηθούν κάποιες προσεγγίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εφικτό να προσεγγιστούν αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα. Μια τέτοια βασική προσέγγιση είναι η φυτοπροστασία βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα. Να χρησιμοποιηθούν π.χ. τα σωστά χημικά με στοχευμένη αποτελεσματικότητα έναντι του εχθρού και η επέμβαση αυτή να γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας. Απαιτείται βέβαια στενή παρακολούθηση του χωραφιού και της πορείας της καλλιέργειας. Απαιτείται και σωστή διάγνωση του προβλήματος που εντοπίζεται στην καλλιέργεια ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις συμβουλές του γεωπόνου και των διαθέσιμων μέσων. Ένα τέτοιο πρόγραμμα φυτοπροστασίας που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα θα εφαρμοστεί σε τρεις θερμοκηπιακές μονάδες στο Τυμπάκι , σε συνεργασία του εργαστηρίου του ΕΛΜΕΠΑ και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου και με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Γεωργική σχολή Μεσσαράς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι μπορεί να παραχθεί τομάτα με μια επέμβαση με συμβατικά εντομοκτόνα και με 5 επεμβάσεις με βιολογικά σκευάσματα. Πάμε λοιπόν σε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση μετρήσεις και επιστημονικά δεδομένα, τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο κ. καθηγητής.