Η ΕΑΣ Ιεράπετρας αναλαμβάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ και Κτηματολογίου

10:01 π.μ. - Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019
10:02 π.μ. - Πέμ, 21/01/2019
Image: Η ΕΑΣ Ιεράπετρας αναλαμβάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ και Κτηματολογίου

Η Οργάνωση διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και όλες τις απαραίτητες υποδομές για έγκυρη – αξιόπιστη και πιο οικονομική λύση για τις παραπάνω υπηρεσίες

Η ΕΝΩΣΗ Ιεράπετρας συνεχίζει να παρέχει Υπηρεσίες για την κατάρτιση φακέλου που έχει να κάνει με το Εθνικό Κτηματολόγιο της περιοχής μας.
Επίσης, όπως κάθε χρόνο, έχει προβεί σε όλες τις προεργασίες για την Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων ΟΣΔΕ - Επιδότηση.
Για όλα τα παραπάνω η Οργάνωσή μας διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και όλες τις απαραίτητες υποδομές για έγκυρη – αξιόπιστη και πιο οικονομική λύση για τις παραπάνω υπηρεσίες.
Για υπηρεσίες ΟΣΔΕ υπεύθυνη κ. Σαμπροβαλάκη Κατερίνα.
Για υπηρεσίες Κτηματολογίου Υπεύθυνη κ. Θεοδωρίδου Μαρία.
 
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ