Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να διαχειριστεί αποκλειστικά τη δακοκτονία

10:06 π.μ. - Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019
10:12 π.μ. - Δευ, 02/06/2019
Image: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να διαχειριστεί αποκλειστικά τη δακοκτονία

Πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις θα έχει να διαχειριστεί στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης

Η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Χνάρης έχουν ήδη καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία και παρουσιάζει σήμερα η «Π», και ζητούν το πρόγραμμα δακοκτονίας να διαχειρίζεται πλήρως η Περιφέρεια Κρήτης.

Εκτός από αυτό το αίτημα η Περιφέρεια ενσωματώνει στο πλαίσιο των προτάσεων της, διαχρονικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά και την «αρνητική» εμπειρία της φετινής καταστροφικής χρονιάς, γι’ αυτό και επιδιώκει να αναλάβει την ευθύνη για την επιλογή των φαρμάκων, αλλά και την πρόσληψη εποχικού προσωπικού που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

Η Περιφέρεια διεκδικεί επίσης τα αυτονόητα, δηλαδή μεταξύ άλλων να υποστηριχθεί η έρευνα, να αυξηθούν οι πιστώσεις και να μπορούν να εκτελούνται ταχύτερα οι διαδικασίες της δακοκτονίας.

Στο σύνολό του το πλαίσιο των διεκδικήσεων που αξιώνει η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελούν διαχρονικά αιτήματα που είχαν διατυπωθεί είτε από τους εκπροσώπους φορέων, είτε από τον αγροτικό κόσμο. Και παράλληλα αποτελούν αυτονόητες διεκδικήσεις, που λογικά θα έπρεπε να ισχύουν ήδη.

Παρά το γεγονός βέβαια, πως όλοι οι Υπουργοί που ως τώρα είχαν ακούσει τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις σε διάφορες συναντήσεις, είχαν συμφωνήσει στο δίκαιο των αιτημάτων, μέχρι σήμερα το νομικό πλαίσιο παραμένει απαρχαιωμένο, ενώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ στην ουσία δεν καλύπτει τους παραγωγούς.

Ο σημερινός Υπουργός Μάκης Βορίδης έχει δεσμευθεί ότι το νομικό πλαίσιο θα αλλάξει, ενώ έχει εκφράσει την άποψη πως εφόσον διαπιστωθεί ότι τα προβλήματα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, θα μπορέσουν να υπάρξουν και αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ζήτημα όμως που παραμένει ανοιχτό, είναι οι δεσμεύσεις του Υπουργού να γίνουν πράξη και ο αγροτικός τομέας να περάσει σε μια πραγματικά νέα εποχή, σε σχέση με την ταχύτητα, αλλά και την ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών.

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης

Στην επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, που αποστέλλει εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Μανώλης Χνάρης, προτείνεται μεταξύ άλλων η «ανάληψη της συνολικής διαχείρισης του προγράμματος Δακοκτονίας από την Περιφέρεια».

Στην επιστολή παράλληλα ζητείται η «ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν, στην προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ελκυστικών ουσιών (διαγωνισμός προμήθειας υλικών) καθώς και εκείνων που αφορούν, στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες».

Η Περιφέρεια ζητά ακόμα την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης των διαδικασιών, την υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή κατάλληλων δραστικών ουσιών με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα και την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου στα εντομοκτόνα, καθώς και την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστο 6-8 ψεκασμοί, με δεδομένο ότι οι επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες εννοούν την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών και ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των υφισταμένων ελαιοδέντρων.

Στο πλαίσιο ανάλυσης των λόγων για τους οποίους η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το πρόγραμμα δακοκτονίας, η αρμόδια υπηρεσία αναφέρει τα εξής:

«H σημαντικότερη καλλιέργεια της Κρήτης είναι η ελαιοκαλλιέργεια, καθώς καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της καλλιεργούμενης έκτασης του νησιού. Η προστασία του ελαιοκάρπου και κατά συνέπεια του εισοδήματος του παραγωγού εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Προγράμματος για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και την οικονομία του νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων του Προγράμματος, τον εκσυγχρονισμό – βελτιστοποίηση του, καθώς και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαρκούς στήριξης και ενίσχυσης ενάντια στις μελλοντικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήσαμε με την με αρ. πρωτ. 239444/10-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ομάδα Εργασίας για τη Δακοκτονία». Γενικότερα προκύπτει ότι, τα προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας είναι σημαντικά και αφορούν αφενός τη χρηματοδότηση του προγράμματος και αφετέρου τις προβλεπόμενες και εφαρμοζόμενες σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Οποιαδήποτε, αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών την κατάλληλη και ενδεδειγμένη χρονική περίοδο όχι μόνο επιβαρύνει το κόστος και την ποιότητα της παραγωγής, αλλά θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της εθνικής παραγωγής ελαιολάδου.

Συγκεκριμένα καταγράφονται:

Α. Καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στην προμήθεια υλικών δακοκτονίας και τις προσλήψεις προσωπικού.

Η περιφέρεια Κρήτης, για την επίσπευση των διαδικασιών και την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών, εφάρμοσε με το διαγωνισμό του 2017, 3-ετή ανάθεση (2017-2019) για τους ανάδοχους-εργολάβους από εδάφους ψεκασμών και το ίδιο προτίθεται να κάνει και για την επόμενη τριετία (2020-2023).

Oι προσλήψεις των τομεαρχών δακοκτονίας πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και της σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ για την κατανομή του προσωπικού στις οικείες Περιφέρειες. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι χρονοβόρες, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού και στην έναρξη των ψεκασμών. Εφέτος για πρώτη φορά οι διαδικασίες ξεκίνησαν πολύ έγκαιρα, η σχετική απόφαση του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε τις 12.02.2019 (Αρ. Πρωτ. 1323/28346) και οι προσλήψεις στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων πραγματοποιήθηκαν αρχές Ιούνιου. Ευχής έργου, η τήρηση και για την νέα δακική περίοδο, της παραπάνω καλής πρακτικής και σε αυτό το επίπεδο παρακαλούμε για την δικιά σας παρέμβαση.

Η διεξαγωγή ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υλικών δακοκτονίας διενεργείται από τη Δ/νση Προμηθειών διαχείρισης υλικού και υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η παραλαβή νέων σκευασμάτων ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτέμβριου – Οκτώβριο και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Β. Ελλειμματική χρηματοδότηση-μη επάρκεια πιστώσεων.

Τεκμηριώνεται ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις του Προγράμματος Δακοκτονίας (7.947.300 το 2019) δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ψεκασμών στην Περιφέρεια Κρήτης, με δεδομένο ότι:

Η εξάπλωση και η δράση του εντόμου στην Κρήτη ευνοείται από τις επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και οξυνθεί με την κλιματική αλλαγή. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρές πρώιμες και όψιμες προσβολές του δάκου που αποδεδειγμένα απαιτούν τουλάχιστον έξι (6) έως οκτώ (8) ψεκασμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Π.Ε. Ηρακλείου οι διαθέσιμες πιστώσεις επαρκούν για την πραγματοποίηση μόλις 2,98 ψεκασμών. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα η αδυναμία αντιμετώπισης της έξαρσης των δακοπληθυσμών την φετινή περίοδο, όπου οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούσαν για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ψεκασμών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της παραγωγής και το εισόδημα των παραγωγών.

Ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών ελαιοδέντρων. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα υφιστάμενα ελαιόδεντρα είναι 2.022.886 περισσότερα από αυτά που εντάσσονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί εξαιρετικά χαμηλή τιμή ανά δένδρο.

Γ. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων καταπολέμησης ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται γενικότερα εκσυγχρονισμός του προγράμματος δακοκτονίας με προτεραιότητα στα υλικά δακοκτονίας. Από δημοσιευμένες πειραματικές εργασίες επίσημων εργαστηρίων, διαπιστώνεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου σε αρκετές από τις φυτοπροστατευτικές δραστικές που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών του ΥΠΑΑΤ με κωδικό έργου NT4D όπου εφαρμόζεται, πιλοτική χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής και αυτοματισμών (ηλεκτρονικές παγίδες, έξυπνα κινητά με GPS) αλλά και επισκοπήσεις της ευαισθησίας των πληθυσμών του δάκου στις χρησιμοποιούμενες δραστικές εντομοκτόνες ουσίες».

patris.gr