Η ΠΕ Λασιθίου ζητά παράταση στην κατάθεση δηλώσεων κτηματογράφησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

12:20 μ.μ. - Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
12:07 μ.μ. - Πέμ, 16/20/2020
Image: Η ΠΕ Λασιθίου ζητά παράταση στην κατάθεση δηλώσεων κτηματογράφησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Ανοικτή επιστολή στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ο Νομός Λασιθίου, βρίσκεται σε καθεστώς κτηματογράφησης εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ποσοστό δηλώσεων βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, και σε πολλές περιοχές η κατάθεση δηλώσεων, έχει υπερβεί τις αρχικές προβλέψεις.

Δυστυχώς η πανδημία που ενέσκηψε, δημιούργησε ένα «νεκρό» τρίμηνο, κατά το οποίο η προσέλευση των πολιτών, και ως εκ τούτου η κατάθεση δηλώσεων μηδενίστηκε, αφενός διότι υπήρξε απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών, και αφετέρου πλήρης δυσχέρεια εξαιτίας των απαγορεύσεων & δυσλειτουργιών των εμπλεκομένων υπηρεσιών (υποθηκοφυλακεία – δικαστήρια κ.λ.π.), στην έκδοση και συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων.

Εξ όσων γνωρίζουμε, το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων που βρίσκεται σε εκκρεμότητα αφορά αγροτικά ακίνητα και ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και εκτός ζώνης, είναι δε αυτές που απαιτούν περισσότερο χρόνο για τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπάρχει αδιευκρίνιστο ή συγκεχυμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και προβλήματα ως προς τον εντοπισμό των ακινήτων.

Βασιζόμενοι στις παραπάνω διαπιστώσεις και με δεδομένα ότι :

- Η πανδημία του κορωνοϊού έχει συντελέσει στην αναστολή άλλως καθυστέρηση κατάθεσης δηλώσεων.

- Στην επαρχία υφίστανται ιδιαιτερότητες, που άπτονται τόσο κοινωνικών όσο και ιδιοκτησιακών θεμάτων,

- Μεγάλο ποσοστό πολιτών, λόγω οικονομικών δυσχερειών, είτε αδυνατεί, είτε δεν είχε τακτοποιήσει μέχρι σήμερα τις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις κατατεθείσες δηλώσεις,

- Βρισκόμαστε εν μέσω θέρους, και αρκετοί απόδημοι θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να εντοπίσουν τα ακίνητά τους.

- Η λειτουργία εύλογου επιπλέον χρονικού διαστήματος των γραφείων κτηματογράφησης, θα έχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη σε σχέση με το κόστος της λειτουργίας τους.

- Οι επιμέρους κλάδοι επαγγελματιών που ασχολούνται με την συλλογή των απαιτούμενων για την υποβολή δηλώσεων (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές κ.λ.π.), χρειάζονται επιπλέον χρόνο για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.

- Εν όψει των τεράστιων προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, τόσο το Ελληνικό Δημόσιο (υπουργεία, υπηρεσίες, κ.λ.π.), φορείς, ΟΤΑ, Τράπεζες κ.λ.π, έχουν παρατείνει όλες τις προθεσμίες (ενδεικτικά υποβολή τακτοποίησης τετραγωνικών σε Δήμους, ασφαλιστικές & φορολογικές; υποχρεώσεις).

Εν όψει λοιπών όλων των παραπάνω, ζητούμε την χορήγηση παράτασης στην κατάθεση δηλώσεων κτηματογράφησης, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για τα λειτουργούντα στο Νομό Λασιθίου γραφεία κτηματογράφησης και την λήψη των δηλώσεων αυτών ως εμπροθέσμως κατατεθεισών.

Ιωάννης Γουλιδάκης 

Αντιπεριφερειαρχης Π.Ε.Λασιθίου

Μαρία Μυλωνάκη - Χανιωτάκη

Θεματική Αντιπεριφεριάρχης Οικονομικών, Περιφέρειας Κρήτης