Η διοργάνωση 5ου Φεστιβάλ Τουρισμού στην Ιεράπετρα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Τουρισμού

12:34 μ.μ. - Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
12:07 μ.μ. - Τρί, 28/34/2020
Image: Η διοργάνωση 5ου Φεστιβάλ Τουρισμού στην Ιεράπετρα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Τουρισμού

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας ( δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη ), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα:

Διοργάνωση 5ου Φεστιβάλ Τουρισμού στο Δήμο Ιεράπετρας

Πρόταση για τη διεκδίκηση-υποβολή αιτήσεων, εκ μέρους ξενοδοχειακών μονάδων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι όμοροι με παραλιακό μετώπου εντός του Δήμου Ιεράπετρας.

Εξέταση προτάσεων για τουριστική – διαφημιστική προβολή του Δήμου Ιεράπετρας.

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την αρμόδια Αντιδήμαρχο κα Μαρία Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη και Πρόεδρο της Επιτροπής, για τον τρόπο διαχείρισης των βιοαποβλήτων των ξενοδοχειακών μονάδων.

Επισήμανση:

Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Ταυτόχρονα τα μέλη της επιτροπής που θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να προσέλθουν με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (μάσκα).

Όποιο τακτικό μέλος δε προτίθενται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει εγκαίρως το αντίστοιχο μέλλος που τους αναπληρώνει

Με εντολή Δημάρχου

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

Μαρία Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη