Για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ο Μ. Πλατής στον Ηχώ 99,8

12:02 μ.μ. - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
12:02 μ.μ. - Παρ, 23/02/2024
Image: Για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ο Μ. Πλατής στον Ηχώ 99,8

Ο Μιχάλης Πλατής, μελετητής γεωπόνος και υπεύθυνος της εταιρίας AgroΑναπτυξιακή, ενημερώνει για την προδημοσίευση του προγράμματος

Ο κ. Μιχάλης Πλατής, μελετητής γεωπόνος και υπεύθυνος της εταιρίας AgroΑναπτυξιακή, μίλησε σήμερα στον Ηχώ 99,8 και ενημέρωσε σχετικά τους αγρότες της Ιεράπετρας για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2024.

Με την προδημοσίευση για το πρόγραμμα να έχει ανακοινωθεί, ο κ. Πλατής ενημερώνει πως το πρόγραμμα έχει επιχορήγηση 100% και δίνει επιδότηση από 30.000€ έως 42.500€ για την «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην AgroΑναπτυξιακή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2024 και να υποβάλετε δωρεάν το φάκελο σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας για το Λασίθι:

Αλέκου Παναγούλη 3, Σητεία, τηλ.- Fax: 2843020619

Λοχαγού Παγωμένου 13, Ιεράπετρα, τηλ.- Fax: 2842089365

Λατούς 17, Άγιος Νικόλαος, τηλ.- Fax: 2841400717