Ευχαριστήρια του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

9:31 π.μ. - Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
09:02 π.μ. - Παρ, 09/31/2024
Image: Ευχαριστήρια του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Δείτε εδώ αναλυτικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ κ. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΗΛΑΚΗ

Με οδύνη ενημερωθήκαμε για την απώλεια του προσφιλούς μας Ιωάννη Δαμηλάκη, αδελφού του, με μεγάλη προσφορά μέλους μας, Σταύρου Δαμηλάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑ, που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των διακοσίων πενήντα (250 €) ευρώ στο Σύλλογο μας.

Είναι μια προσφορά στην κοινωνία μας, μέσω της οποίας ο δωρητής αποδεικνύει την κοινωνική του ευθύνη. Το ειλικρινές του ενδιαφέρον και αυτή η βοήθειά του, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ κ. ΣΗΦΑΚΗ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΗΛΑΚΗ

Με οδύνη ενημερωθήκαμε για την απώλεια του προσφιλούς μας Ιωάννη Δαμηλάκη, αδελφού του, με μεγάλη προσφορά μέλους μας, Σταύρου Δαμηλάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. ΣΗΦΑΚΗ ΜΗΝΑ, που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο Σύλλογο μας.

Είναι μια προσφορά στην κοινωνία μας, μέσω της οποίας ο δωρητής αποδεικνύει την κοινωνική του ευθύνη. Το ειλικρινές του ενδιαφέρον και αυτή η βοήθειά του, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ Κου ΕΡΡΙΚΟΥ ΑΡΩΝΗ  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΗΛΑΚΗ

Με οδύνη ενημερωθήκαμε για την απώλεια του προσφιλούς μας Ιωάννη Δαμηλάκη, αδελφού του, με μεγάλη προσφορά μέλους μας, Σταύρου Δαμηλάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή της στο έργο του, τον κ. ΕΡΡΙΚΟΥ ΑΡΩΝΗ , που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς της Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των πεντακοσιων ευρώ (500 € ) στο Σύλλογο μας.

Είναι μια προσφορά στην κοινωνία μας, μέσω της οποίας ο δωρητής αποδεικνύει την κοινωνική του ευθύνη. Το ειλικρινές του ενδιαφέρον και αυτή η βοήθειά του, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ  ΤΟΥ  κ. ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΗΛΑΚΗ

Με οδύνη ενημερωθήκαμε για την απώλεια του προσφιλούς μας Ιωάννη Δαμηλάκη, αδελφού του, με μεγάλη προσφορά μέλους μας, Σταύρου Δαμηλάκη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου  Ιεράπετρας  ευχαριστεί θερμά  για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των εκατό  (100) ευρώ  στο Σύλλογο μας. 

Είναι μια προσφορά στην κοινωνία μας , μέσω της οποίας ο δωρητής  αποδεικνύει την κοινωνική του ευθύνη.                                                                                                                                                                  Το  ειλικρινές του ενδιαφέρον και αυτή η βοήθειά του, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη  του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί  στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Μαμαντόπουλος

Η Γραμματέας

Πόπη Δασκαλάκη