Εχουν ρημάξει τα μηχανήματα της ΠΕ Λασιθίου - Σταμάτησαν εργασίες εξαιτίας κλοπών

8:10 π.μ. - Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
08:07 π.μ. - Τετ, 08/10/2020
Image: Εχουν ρημάξει τα μηχανήματα της ΠΕ Λασιθίου - Σταμάτησαν εργασίες εξαιτίας κλοπών

Διαδοχικά είναι τα περιστατικά κλοπών και φθορών σε μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

“Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει την διακοπή των εργασιών καθαρισμού ρέματος στην περιοχή Σισίου που καταλήγει στην παραλία Μπούφου, εξαιτίας των επανειλημμένων κρουσμάτων κλοπών και φθορών από τρι- τους άγνωστους δράστες, το τελευταίο 10ήμερο, στα μηχανήματα έργου που επιχει- ρούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε κλοπή υγρών καυσίμων 100 λίτρων περίπου καθώς και ε- ξαρτημάτων των μηχανημάτων, (τάπας καυσίμων και μπαταρίας), και φθοράς (σπά- σιμο) της πόρτας – καπάκι της μηχανής ενός εκ των μηχανημάτων.

Επειδή πρωτίστως πρέπει να προστατευθεί και διαφυλαχθεί η δημόσια περιουσία, η συνέχιση δε της παραμονής των μηχανημάτων στην εν λόγω περιοχή εγκυμονεί κιν- δύνους νέων φθορών και κλοπών, κρίνεται επιβεβλημένη η απομάκρυνση τους από την συγκεκριμένη περιοχή.

Από την Π.Ε.Λ. έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για τα παραπάνω και διεξάγονται έρευνες για την αποκάλυψη των υπαιτίων.”