Εσπερίδα για Σχέδια Βελτίωσης - Ασφάλιση Θερμοκηπίων από B.I.C. Κρήτης και Παγκρήτια Τράπεζα

11:28 π.μ. - Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018
11:01 π.μ. - Τετ, 03/28/2018
Image: Εσπερίδα για Σχέδια Βελτίωσης - Ασφάλιση Θερμοκηπίων από B.I.C. Κρήτης και Παγκρήτια Τράπεζα

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου

Το B.I.C. Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα συνδιοργανώνουν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ την
Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας Κρήτης (BIC Κρήτης) Φιλοθέου Α ́ 8, – Ιεράπετρα με θέματα:
 
Α) Ενημέρωση για την προοπτική ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Μέτρο 4» (Σχέδια Βελτίωσης)
 
Εισηγητής: ΣΠΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, B.I.C. Κρήτης.
 
Β) Επενδυτικά χρηματοδοτικά εργαλεία
 
Εισηγητής: ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Προϊστάμενος τμ. Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
 
Γ) Ασφάλιση θερμοκηπίων & αγροτικής παραγωγής
 
Εισηγητής: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Υπεύθυνος Τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την παρουσία σας
έως την Τρίτη 6 Μαρτίου:
Τηλ 2842.304950, Φαξ: 2842.304949,
E-mail: info@bicofcrete.gr