Ερώτηση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τον ανεφάρμοστο κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων

10:33 π.μ. - Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
10:06 π.μ. - Δευ, 17/33/2024
Image: Ερώτηση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τον ανεφάρμοστο κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων

Αναλυτικά το δελτίο τύπου

Ερώτηση υπέβαλε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με τον πλέον ανεφάρμοστο και αντισυνταγματικό Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων Πλησίον Δασικών Εκτάσεων.

Χαρακτηριστικά, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρουν στο Κείμενο της Ερώτησης πως ήδη από την υπ.αριθμ. 4078/02/04.2024 κοινοβουλευτική ερώτηση επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αφορούσαν τον εν λόγω Κανονισμό: «πρόβλεψη ασφυκτικών προθεσμιών για την υποβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων των σχετικών τεχνικών εκθέσεων και εντύπων αξιολόγησης, προώθηση εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων του δόγματος της «ατομικής ευθύνης», όπου το κύριο βάρος της πυροπροστασίας πέφτει στους ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι στην Πολιτεία, επιβάρυνση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Δήμων με πρόσθετα γραφειοκρατικά βάρη και διαδικασίες που είναι αναγκαίο να διεκπεραιωθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι προβλέψεις του Κανονισμού, και έλλειμμα επαρκούς ενημέρωσης, προετοιμασίας, αλλά και αρωγής στους ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων».

Καθώς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν προέβη σε κάποια απάντηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε εκ νέου την υπ. αριθμ. 4250/10.04.2024 κοινοβουλευτική ερώτηση, στην οποία έγινε αναφορά και στην αντίδραση επιστημονικών επιμελητηρίων, συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ενδεικτικά ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΙΔΑ), αλλά και στην έλλειψη της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα κατατίθεντο οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις και τα έντυπα αξιολόγησης, οι οποίες μάλιστα έπρεπε να υποβληθούν σε έγγραφη μορφή.

Σε απάντησή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/10.04.2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση δόθηκε παράταση των προθεσμιών υποβολής των τεχνικών εκθέσεων και των εντύπων αξιολόγησης και για την λήψη των σχετικών μέτρων πυρασφάλειας εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

Καθώς η εν λόγω απάντηση διατηρούσε αμετάκλητη τη φιλοσοφία του Κανονισμού, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανήλθαν με την υπ.αριθμ. 4622/08/05.2024 κοινοβουλευτική ερώτηση στην οποία τονίστηκαν «τα δυσανάλογα βάρη κατανόησης και εφαρμογής των υποχρεώσεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας που επωμίζονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων, την γραφειοκρατική επιβάρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το ποιες εκτάσεις λογίζονται ως δασικές και μη, αφού εκκρεμούν χιλιάδες αντιρρήσεις και ενστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή».

Επιπρόσθετα, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επικαλέστηκαν και την παρέμβαση που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη επ’ αυτού, επισημαίνοντας «το υπέρμετρο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων η λήψη των κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας, αξίας ακόμα και πολλών χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση, το μεγάλο πλήθος των πολιτών που καλείται να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ σε στενά χρονικά όρια, και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και όχι της δημόσιας περιουσίας δίνοντας έμφαση στο δόγμα της ατομικής ευθύνης για μία ακόμα φορά».

Σε αυτό το σημείο οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζουν πως σύμφωνα και με τον Συνήγορο του Πολίτη ο εν λόγω Κανονισμός εγείρει θέματα αντισυνταγματικότητας καθώς «η όλη φιλοσοφία «ατομικής ευθύνης» που διέπει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων, η οποία όχι μόνο θίγει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αλλά επιφορτίζει πυρηνικές λειτουργίες του κράτους στον ιδιώτη, ο οποίος καλείται να καλύψει το οικονομικό κόστος προληπτικών μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ανεξάρτητη αρχή ως «υπέρογκο», θέτοντας τους ιδιοκτήτες ενώπιον του διλήμματος είτε να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους, είτε να πληρώσουν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα».

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα που προκύπτουν με την ίδρυση του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 31 του ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206). Παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: επιπρόσθετη επιβάρυνση των υποστελεχωμένων ΟΤΑ με επιπρόσθετες αρμοδιότητες, υπέρογκα πρόστιμα στους πολίτες (από 1.000 έως 54.000 ευρώ, και με φυλάκιση δύο ετών) και πρόκληση μίας τεράστιας οικολογικής καταστροφής, καθώς «οι ιδιοκτήτες, υπό το φόβο των προστίμων επιλέγουν να ξεριζώσουν και δέντρα από τις ιδιοκτησίες τους για να μην χρειαστεί να ασχοληθούν ξανά αργότερα με τον καθαρισμό των οικοπέδων τους».

Κλείνοντας, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

Ποια μέτρα συμμόρφωσης προς τις αιτιάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη θα ληφθούν για την άμβλυνση του υπέρογκου κόστους που καλούνται να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον και εντός δασικών εκτάσεων;

Προσανατολίζονται τα συναρμόδια Υπουργεία σε στήριξη των Δήμων σε προσωπικό και πόρους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγονται τόσο ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων, όσο και το Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας;

Πόσες αυτοψίες και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί ανά την επικράτεια για τη τήρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας, όσο και της Πυροσβεστικής Διάταξης μέχρι σήμερα και ποιος είναι ο ακριβής στόχος που έχει τεθεί από την Πολιτεία;

Πόσες τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου έχουν συγκροτηθεί από την ανάρτηση της νέας εγκυκλίου του Κανονισμού Πυροπροστασίας στη Διαύγεια μέχρι σήμερα;

Πόσες υπεύθυνες δηλώσεις έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr από την πρώτη μέρα λειτουργίας της μέχρι σήμερα;

Πότε εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση;

Ποιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των ΟΤΑ και των ιδιοκτητών ακινήτων θα λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων;

Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης από τις δυνητικές επιπτώσεις που δύναται να προκύπτουν από τις εργασίες καθαρισμού οικοπέδων (π.χ. υλοτομία), όπως καθορίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024;

Είναι στις προθέσεις του υπουργείου σας ο εξορθολογισμός των προστίμων και η διευκόλυνση των ήδη πολλαπλών επιβαρυμένων πολιτών αναφορικά με την συγκεκριμένη διαδικασία δηλώσεως;