Ε.Π.Κ.Κρήτης: «Προσοχή στις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων»

11:58 π.μ. - Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018
11:10 π.μ. - Παρ, 26/58/2018
Image: Ε.Π.Κ.Κρήτης: «Προσοχή στις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων»

Η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη στον Ηχώ 99,8

Επειδή αυτές τις ημέρες  πρόκειται  να κατατεθούν  οι αγροτικές επιδοτήσεις στις τράπεζες και οι αγρότες αγωνιούν αν θα γίνουν   κατασχέσεις των χρημάτων τους  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ενημερώνει  τα εξής:
 
α)Με την υπ’αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών
 
β)Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
 
2) Σε κάθε περίπτωση, όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.
 
Η πρόεδρος κα Ιωάννα Μελάκη μιλά στον Ηχώ 99,8 δίνοντας χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς. Αναφέρεται ακόμη στην προστασία της πρώτης κατοικίας ,  τα νέα δεδομένα και τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες. Καθώς επίσης για  τη ρύθμιση μέχρι  120 δόσεις που προωθούν  η κυβέρνηση και το υπουργείο οικονομικών   , για οφειλές στην εφορία.
 
 
 
Ακούστε εδώ την κα Μελάκη: