Επιστολή παραίτησης Πιτικάκη από την Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων λόγω αδιαφορίας

8:25 π.μ. - Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
08:11 π.μ. - Τετ, 13/25/2019
Image: Επιστολή παραίτησης Πιτικάκη από την Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων λόγω αδιαφορίας

Διαβάστε την επιστολή παραίτησης

Κύριοι
 
Δηλώνω την παραίτηση μου από την επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ιεράπετρας (από την συστημένη επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων 2246/2018 απόφαση Δημάρχου) για τους εξής λόγους:
 
Η κατά εξακολούθηση αγνόηση και εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων εκ μέρους του Δήμου που αναφέρεται στον Νόμο 4039/2012.
 
Τα μέλη της  επιτροπής που ανήκουν στον Δήμο και ο Κτηνίατρος της επιτροπής συνεδρίαζαν πάντα προσχηματικά με σκοπό να μην δύνονται αναγκαίες λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων δικαιολογώντας κάθε φορά ότι η νομοθεσία δεν είναι η σωστή και ότι πρέπει να αλλάξει κατά συνέπεια ο Δήμος δεν έχει ευθύνες για τα προβλήματα των αδέσποτων ζώων. Η απραξία του Δήμου να δώσει λύση σε σοβαρά προβλήματα  αδέσποτων ζώων (εγκατάλειψη- τραυματισμό- ασθένεια κ.λ.π) ανάγκαζε κάθε φορά το άλλο μέλος της επιτροπής και εμένα να δίνομαι  λύσεις όπως π.χ. να παίρνομε στα σπίτια μας εγκαταλελειμμένα κουτάβια από τον δρόμο, να πηγαίνομε σε κτηνίατρο άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα πάντα με προσωπικά μας έξοδα  κ.λ.π Και το χειρότερο δεν τηρήθηκε Βιβλίο Πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής το οποίο το ζήτησα προφορικά ενώπιων  της επιτροπής δίχως αποτέλεσμα καθώς και με σχετική  μου αίτηση στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου επίσης δίχως απάντηση.
 
Επίσης με την 1187/2015 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ" επανδρωμένο με τέσσερις δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν για την περισυλλογή ζώων όποτε ήταν        
αναγκαίο.
 
Παρακαλώ να δεχτείτε την παραίτηση μου και κάνω έκκληση στους αρμοδίους του Δήμου να εφαρμόσουν το άρθρο 13 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η κατά διαμόρφωση και Εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων ως ευαίσθητων όντων.
 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 07/11/2019
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ