Επίδομα γέννας: Μέσα στην εβδομάδα η απόφαση για τις αιτήσεις στο epidomastegasis.gr

7:47 π.μ. - Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
07:02 π.μ. - Δευ, 10/47/2020
Image: Επίδομα γέννας: Μέσα στην εβδομάδα η απόφαση για τις αιτήσεις στο epidomastegasis.gr

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η σχετική ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει την διαδικασία των αιτήσεων για για το επίδομα γέννας

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η σχετική ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει την διαδικασία των αιτήσεων για για το επίδομα γέννας, σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News.

Από την υπογραφή της ΚΥΑ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται προς υπογραφή στο υπουργείο Οικονομικών θα εξαρτηθεί η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για το επίδομα γέννας.

Ειδικότερα οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και του epidomastegasis.gr ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα γίνεται με την υποβολή μέσω των Κέντρων Κοινότητας των δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εργασίας, σε πρώτο στάδιο θα είναι απαραίτητο οι γονείς να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση στην ειδική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με την εγγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

Οι αιτήσεις για τη λήψη του επιδόματος γέννησης θα γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΑ από το 2018 για την καταβολή του επιδόματος παιδιού.

Οι γονείς θα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία όπως τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ τους.

Η πρώτη δόση του επιδόματος των 2.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ, θα κατατίθεται στο λογαριασμό του δικαιούχου στα τέλη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η δεύτερη δόση των 1.000 ευρώ θα καταβάλλεται ένα 6μηνο μετά από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

Στο επόμενο στάδιο όταν ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα από το υπουργείο Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε η διαδικασία της δήλωσης γέννησης να αρχίζει και τελειώνει στο μαιευτήριο, η καταβολή του επιδόματος θα ξεκινά ήδη από την δήλωση της γέννησης του παιδιού στο μαιευτήριο με την υποβολή του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και του IBAN.

Με αυτή την διαδικασία η πρώτη δόση των 1.000 ευρώ θα δίνεται στα τέλη του επόμενου μήνα μετά την γέννηση. Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος γέννησης διαμορφώνονται ως εξής : -Μονογονεϊκή οικογένεια, μητέρα, χωρίς άλλα παιδιά (αποκτά το 1ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

-Ζευγάρι χωρίς άλλα παιδιά (αποκτούν το 1ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 70.000 ευρώ.

-Μονογονεϊκή οικογένεια με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτά το 2ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 70.000 ευρώ. -Ζευγάρι με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτούν το 2ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 80.000 ευρώ.

-Μονογονεϊκή οικογένεια με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 3ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 80.000 ευρώ. -Ζευγάρι με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 3ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 90.000 ευρώ.

-Μονογονεϊκή οικογένεια με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 4ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 90.000 ευρώ. -Ζευγάρι με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 4ο) θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμιά κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.

Για το επίδομα γέννας η δαπάνη για το 2020 θα ανέλθει στα 123 εκατ. ευρώ, ενώ για κάθε επόμενο έτος θα ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ περίπου.

Ως προς το κριτήριο διαμονής: το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν την ιδιότητα του:

α) έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ενώ στην περίπτωση δικαιούχου, πολίτη τρίτης χώρας, η χορήγηση του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα τα τελευταία δώδεκα χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκαετής παραμονή εκλαμβάνεται ως ικανή διάρκεια για την απόκτηση ισχυρού βιοτικού δεσμού των δικαιούχων με τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.

dikaiologitika.gr