Ενοικιάζεται χώρος κατάλληλος για Συσκευαστήριο Αγροτικών Προϊόντων από την ΕΑΣ Ιεράπετρας

12:04 μ.μ. - Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
12:08 μ.μ. - Πέμ, 06/04/2020
Image: Ενοικιάζεται χώρος κατάλληλος για Συσκευαστήριο Αγροτικών Προϊόντων από την ΕΑΣ Ιεράπετρας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Ένωση Ιεράπετρας ενοικιάζει στεγασμένο χώρο, πλήρως αδειοδοτημένο, κατάλληλο για Συσκευαστήριο Αγροτικών Προϊόντων.

Η επιφάνειά του είναι 877,50m2.

Περιέχει ράμπα για φόρτωση – εκφόρτωση προϊόντων, 2 ζυγούς ηλεκτρονικούς πακτωμένους, 2 θαλάμους 280m3 ο καθένας, 2 εισόδους, τουαλέτες, κατάλληλο χώρο για προσωπικό, γραφείο για γραμματειακή υποστήριξη.

Περιέχει γραμμή διαλογής τομάτας κατά βάρος και κατά χρώμα μάρκας GREEFA και γραμμή διαλογής Αγροτικών Προϊόντων πολλαπλών θέσεων, πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για λειτουργία του χώρου και ανεξάρτητο μετρητή ρεύματος.

Δεχόμαστε κλειστές προσφορές στα Γραφεία της Ένωσης Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους, 1ο χλμ Ιεράπετρας-Γρα Λυγιάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 έως 20 Αυγούστου 2020.

Η προσφορά θα συνοδεύεται με Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας που θα αφορά μισθώματα 4 μηνών βάση της προσφοράς των ενδιαφερομένων.

Δ.Σ. ΕΑΣ Ιεράπετρας ‘Η ΕΝΩΣΗ’