Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το LEADER Λασιθίου

7:41 μ.μ. - Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018
07:01 μ.μ. - Σάβ, 06/41/2018
Image: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το LEADER Λασιθίου

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το συνοδευτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου, διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων:
 
 
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων της Π.Ε. Λασιθίου πλην το εντός σχεδίου τμήμα της πόλης της Ιεράπετρας.
 
Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης, ανάλογα με την υποδράση, είναι:

 
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
Φορείς Δημοσίου Τομέα,
Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ-ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το συνοδευτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου: www.anlas.gr.
 
Πληροφορίες: τηλέφωνο 28410 91110 - fax: 28410 91120 - e-mail: info@anlas.gr - αρμόδιοι: Κατερίνα Μενεγάκη και Μιχάλης Κουτάντος