Εκτός πραγματικότητας οι "ξεκάθαρες" απαντήσεις της επιτροπής στα ερωτήματα για τη Χρυσή

1:27 μ.μ. - Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
01:05 μ.μ. - Τετ, 18/27/2022
Image: Εκτός πραγματικότητας οι "ξεκάθαρες" απαντήσεις της επιτροπής στα ερωτήματα για τη Χρυσή

Επιθυμούμε ένα Νησί προστατευμένο, φυλαγμένο, ανοιχτό και επισκέψιμο, δηλώνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θ. Καλαντζάκης

Καθώς οι πρόσφατες απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Χρυσή που δημοσίευσε η επιτροπή εφαρμογής και παρακολούθησης του σχεδίου δράσης της Νήσου Χρυσής απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και αποκρύπτουν τεχνηέντως σημαντικές πληροφορίες, παραθέτουμε τους βάσιμους προβληματισμούς μας ενημερώνοντας παράλληλα τους δημότες με το τι πραγματικά ισχύει.

1.Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής; Τι εισηγείται στην Αποκεντρωμένη βάσει της Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 (ΦΕΚ 617/17-09-21, Τεύχος Τέταρτο) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης»;

Κατηγορηματικά όχι αυτό που εισηγήθηκε και είχε ως συνέπεια την έκδοση της με αριθμό 13033/164/ 11-3-22 (ΦΕΚ 1414/22 Τεύχος Δεύτερο) απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η ΚΥΑ στο άρθρο 9 περ 3 προβλέπει, μέχρι την εκπόνηση της μελέτης φέρουσας ικανότητας επισκεπτών η επιτροπή να εισηγηθεί και η Συντονίστρια να εκδώσει απόφαση στην οποία να ορίζεται ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών σε ημερήσια βάση, το χρονικό διάστημα που θα επιτρέπονται οι επισκέψεις, η διάρκεια που θα επιτρέπεται ημερησίως η επίσκεψη στην περιοχή της Νήσου Χρυσή, οι ακολουθούμενες διαδρομές καθώς και άλλες ρυθμίσεις.

Και ναι είναι αφενός απαγορευτική η πρόσβαση στο νησί για πολλές κατηγορίες ανθρώπων (ηλικιωμένους, παιδιά κ. α.), εγκυμονεί κινδύνους για τους υπόλοιπους, είναι ρατσιστική για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και αφετέρου δεν επιτυγχάνεται η προστασία του νησιού όταν δεν μπορεί να ελεγχθεί η τήρηση της εφαρμογής της.

2.Ποιοί εξαιρούνται των ρυθμίσεων της Αρίθμ. 13033/164 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη Νήσο Χρυσή για το έτος 2022» απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης;

Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, κατόπιν αδειοδότησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε το πόσο «ξεκάθαρη απάντηση» δόθηκε στα έγγραφα ερωτήματα του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.

Ερωτάμε : Ποια υπηρεσία δίνει την σχετική άδεια αποβίβασης στο νησί;

Σε ποια νόμιμη προβλήτα γίνεται η αποβίβαση;

Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα στα οποία αναφέρονται;

3. To Σχέδιο δράσης για τη Νήσο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών που έκαναν διαχρονικά οι Δημοτικές Αρχές Ιεράπετρας; Βασίζεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που χρηματοδότησε με Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος και εκπονήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας; Πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια;

Κατηγορηματικά ναι. Η προσπάθεια ξεκίνησε με την αρθμ. 95/2013 απόφαση του Δ.Σ με την υπογραφή Π.Σ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για την επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης νήσου Χρυσής.

Το 2014 (1-9-2014) μόλις αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή φροντίσαμε να τακτοποιήσουμε τις υπάρχουσες εκκρεμότητες που υπήρχαν και κυρίως να τροποποιήσουμε-παρατείνουμε την Προγραμματική Σύμβαση η οποία έληγε την 31-12-2014.

Μετά από συνεχείς επισκέψεις μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και επαφές τόσο με τον καθηγητή κ. Μωυσή Μυλωνά, Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, όσο και με τον κ. Μιχαήλ Δρετάκη, Συντονιστή του έργου , θέσαμε σε διαβούλευση την ΕΠΜ και παραλάβαμε την επικαιροποιημένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με την 292/2015 απόφαση της Ο.Ε.

Αποστείλαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το αρίθ. 6251/23-6-2016 έγγραφο μας την Εδική Περιβαλλοντική Μελέτη, Φάκελο ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και Χάρτες.

Στη συχνή τηλεφωνική επικοινωνία μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις κατ’ ιδίαν επισκέψεις μας στις οποίες ζητούσαμε να μας δοθεί η δυνατότητα συντονισμού καθώς και το τι θα γίνει στο εξής, η απάντηση που λαμβάναμε είναι ότι θα ανατεθεί από το Υπουργείο η εκπόνηση μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών όπως έγινε γνωστό πρόσφατα.

4. Η χρυσή είναι η μοναδική περιοχή προστασίας με ειδικό καθεστώς;

Κατηγορηματικά όχι .

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με το Ν3937/2011»

Αυτά τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τη Νήσο Χρυσή έχουν άραγε εφαρμοστεί σε κάποια άλλη από τις παραπάνω 238 αναφερόμενες προστατευόμενες περιοχές;

Ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, αναφέρεται στο άρθρο 5 του Ν.3937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Σε αυτό τον κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνεται και η Νήσος Χρυσή, χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, θα διαπιστώσει κανείς ότι με τον ίδιο χαρακτηρισμό περιλαμβάνονται πάρα πολλές τέτοιες περιοχές με τον ίδιο χαρακτηρισμό μερικές μάλιστα και με τον χαρακτηρισμό Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

5. Ο Δήμος έχει οριστεί φορέας υλοποίησης για :

α) Μελέτη εγκατάστασης λιμενικής προβλήτας

β) Μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων

γ) Σήμανση περιμετρικής πορείας , ως κύριας διαδρομής

δ) Κατάργηση αυτοσχέδιων δρόμων με ειδική σήμανση

Ο Δήμος όχι μόνο δεν αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις του, δεν αδιαφόρησε τόσα χρόνια και δεν θα το κάνει ούτε και τώρα.

Έχει συντάξει φάκελο έργου για τη μελέτη εγκατάστασης λιμενικής προβλήτας στην περιοχή «Βουγιού Μάτι» και φροντίζει για την σύνταξη μελέτης συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων .

Για τις δύο τελευταίες δράσεις ο Δήμος αν και χωρίς αρμοδιότητα έχει απευθύνει στην Δ/νση Δασών εγγράφως ερωτήματα στις 30-11-2021 και υπενθύμισε τα έγγραφα –ερωτήματα στις 14-2-2022 χωρίς μέχρι σήμερα να λάβει απάντηση.

Πότε θα έχουμε απάντηση; Χρειάζεται ξανά υπενθύμιση; Ποιος αδιαφορεί;

6. Είναι τα μέτρα βραχυπρόθεσμα; Είναι ενάντια στο συμφέρον της Ιεράπετρας;

Τόσο βραχυπρόθεσμα μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό, ή μέχρι να «απαλλοτριωθεί» η Χρυσή ώστε να κατασκευαστούν καταλύματα για τους φύλακες, οικήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ποιος ξέρει τι άλλο.

Είναι ενάντια στο όνομα της Ιεράπετρας που έχει δεθεί άρρηκτα με αυτό της γνωστής παγκοσμίως Χρυσής, στο συμφέρον της Ιεράπετρας ανεξάρτητα από το συμφέρον οποιουδήποτε επιχειρεί στην Ιεράπετρα, είναι ενάντια στην τουριστική ανάπτυξη της Ιεράπετρας, είναι ενάντια στην οικονομική ζωή της Ιεράπετρας.

7. Ποιος ευθύνεται για ότι συμβαίνει πάνω στη Χρυσή;

Ρητά και κατηγορηματικά η αδιαφορία και η μη εκτέλεση του καθήκοντος των αρμοδίων

8. Ποιος έπρεπε να κάνει και τι μέχρι σήμερα;

Τι άλλαξε με τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες στη Χρυσή; Άλλαξε η νομοθεσία; Μεταβιβάστηκαν αλλού οι αρμοδιότητες; Γιατί χρειαζόταν συντονισμός ;

Ποιος συντόνιζε το Δήμο για την αρμοδιότητα της καθαριότητας;

Ποιος δεν έβλεπε τα προφανή;

Ποιος έπρεπε να απομακρύνει τα τετράτροχα που υπάρχουν στη Χρυσή;

Ποιος έδινε τις άδειες και σε ποιους για την κυκλοφορία τους κατά παράβαση του κανονισμού της Αποκεντρωμένης;

Ποιος έπρεπε και πρέπει να απομακρύνει τα πρόβατα και τις κατσίκες από την χαρακτηρισμένη αναδασωτέα Ν. Χρυσή. Ποιος μετέφερε τροφή;

Ποιος πρέπει να σφραγίσει τα πηγάδια στην χαρακτηρισμένη αναδασωτέα Ν. Χρυσή;

Ποιος πρέπει να κατεδαφίσει τα αυθαίρετα που υπάρχουν ακόμη στη Χρυσή;

Ποιος και με ποια άδεια έχει κατασκευάσει το φυλάκιο σε αρχαιολογικό χώρο στη Χρυσή; Υπάρχει πρωτόκολλο κατεδάφισης; Ποιος θα ενημερώσει αν έχει νομιμοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής, σε ποια ιδιοκτησία και από ποιόν;

Ποιος μέχρι και σήμερα χρησιμοποιεί τις χαρακτηρισμένες παράνομες, κατεδαφιστέες, ανεπαρκείς και επισφαλείς προβλήτες;

Ποιος έδωσε άδεια να ανέβουν στη Χρυσή μηχανήματα; Από ποιόν κανονισμό και Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη προβλέπεται;

Σε αυτά τα ερωτήματα ποιος θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις;

Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε για ακόμα μία φορά ότι ως Δήμος ουδέποτε αρνηθήκαμε να αναλάβουμε όλες τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη Χρυσή στα πλαίσια που ορίζουν οι αρμοδιότητές μας αλλά ούτε και αντιταχθήκαμε στο έργο της επιτροπής.

Όμως υποστηρίζουμε ότι ακραίες, απόλυτες και βιαστικές λύσεις που δε λαμβάνουν υπόψη τους σημαντικούς λειτουργικούς παράγοντες δεν ωφελούν κανέναν.

Δηλώνουμε ξανά και κατηγορηματικά, ότι αυτό που επιθυμούμε είναι ένα Νησί προστατευμένο, φυλαγμένο, ανοιχτό και επισκέψιμο με όλους τους αρμόδιους να εκτελούν τα καθήκοντα για τα οποία υποχρεούνται.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης