Εκτός κοινωνικού μερίσματος άτομα ΑμεΑ στην Ιεράπετρα

1:21 μ.μ. - Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019
01:12 μ.μ. - Τετ, 18/21/2019
Image: Εκτός κοινωνικού μερίσματος άτομα ΑμεΑ στην Ιεράπετρα

Κάνουν λόγο για άνιση αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει πολίτης της Ιεράπετρας άτομο με ειδικές ανάγκες ο ίδιος καθώς αν και έχει αναπηρία 80% δεν δικαιούται να λάβει το κοινωνικό μέρισμα. Κάνει λόγο για άνιση αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας και διακρίσεις ακόμη και μεταξύ των ΑμεΑ.

Σύμφωνα πάντως με όσα προβλέπονται δικαιούχοι είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος των 700 ευρώ είναι οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

· Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

· Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

· Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ' αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

· Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Ειδικότερα δε όσον αφορά τους αναπήρους, δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι λαμβάνουν επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΠΕΚΑ και είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της ΗΔΙΚΑ στις 30/11/2019. Επίσης διευκρινίζεται ότι για τα εξαρτώμενα μέλη π.χ. ΑΜΕΑ που υποβάλλουν και τα ίδια φορολογική δήλωση, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται από τον γονέα στου οποίου τη φορολογική δήλωση είναι εξαρτώμενα.

hxonews
hxonews
hxonews
hxonews
hxonews

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει το ΦΕΚ για το Κοινωνικό Μέρισμα