Έκθεση Γραφείου Βουλής: Προϋπολογισμός φορολογικής λιτότητας και αδικίας

8:28 π.μ. - Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016
08:11 π.μ. - Παρ, 25/28/2016
Image: Έκθεση Γραφείου Βουλής: Προϋπολογισμός φορολογικής λιτότητας και αδικίας

«Οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης» επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης - «Η υπερφορολόγηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως στρεβλωτικά στο οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης»

Ως προϋπολογισμό φορολογικής λιτότητας και αδικίας χαρακτηρίζει το οικονομικό πλάνο που κατέθεσε η κυβέρνηση για το 2017 το Γραφείο της Βουλής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι για την επόμενη χρονιά προβλέπονται μειώσεις δαπανών κατά 153,4 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη «εκτεταμένη αύξηση εσόδων κατά 2,447 δισ. ευρώ» και προσθέτουν ότι «η συντριπτική υπεροχή της στάθμισης των παρεμβάσεων στα έσοδα σε σχέση με τις συνολικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην υπο ανάκαμψη οικονομία, επιτείνοντας την ύφεση ή περιορίζοντας τις προοπτικές ανάκαμψης της».
 
Αποδομώντας την εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής υποστήριξε ότι το νέο οικονομικό πλάνο ενισχύει «την φορολογική δικαιοσύνη», οι συντάκτες της έκθεσης εξηγούν ότι «οι άμεσοι φόροι θεωρούνται πιο δίκαιοι από τους έμμεσους, καθώς είναι ανάλογοι του εισοδήματος και δεν επιβάλλονται στην κατανάλωση, όπως οι έμμεσοι».
 
Και συνεχίζουν: «Ο λόγος τους αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης της δημοσιονομικής πολιτικής να ενισχύσει την αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι όσο μικρότερος είναι ο λόγος τόσο πιο κοινωνικά δίκαιη είναι η φορολογία».
 
Και προσθέτουν, παραθέτοντας σχετικό διάγραμμα πως «ο λόγος των έμμεσων προς άμεσους φόρους, ενώ μειωνόταν συνεχώς μετά το 2010 (1,53), το 2015 αυξήθηκε (σε 1,19 από 1,15 το 2014) και το 2016 εκτιμάται ότι επίσης θα αυξηθεί περαιτέρω (1,21), ενώ το 2017 προβλέπεται σημαντική αύξησή του σε 1,3».
 
«Το σημαντικότερο είναι ότι οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης» αναφέρεται σε άλλο σημείο.
 
Οι συντάκτες, στο ερώτημα αν «ο προϋπολογισμός του 2017 εντείνει την ύφεση», απαντούν καταφατικά, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μειώσεις δαπανών και αυξήσεις φόρων αναπόφευκτα λειτουργούν υφεσιακά».
 
Τονίζουν μάλιστα πως «το 2016 η αναλογία των νέων παρεμβάσεων στα έσοδα σε σχέση με αυτών στις δαπάνες ήταν 0,75 ενώ το 2017 η αναλογία αυξήθηκε στο 15,9. Σωρευτικά στη διετία 2016-2017 ο λόγος εσόδων προς δαπάνες διαμορφώνεται στο 3,17», ενώ εξηγούν ότι η αύξηση των εσόδων αναμένεται από την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης και την επιβολή νέων φόρων.
 
«Η υπερφορολόγηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως στρεβλωτικά στο οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης και τελικά έχει την τάση να προκαλεί μείωση εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους τόσο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη όσο και με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Η απόλυτη πολιτική και οικονομική προτεραιότητα θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να δοθεί στην κατεύθυνση της βελτίωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και της αντιμετώπισης της παραοικονομίας στο πλαίσιο του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος» υπογραμμίζουν σε άλλο σημείο, ενώ εκτιμούν ότι  «τους επόμενους μήνες θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα προς τα κάτω και η οριστική "διευθέτηση" του χρέους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μάλλον συμφωνούν στον στόχο αυτό και έχουν ως σύμμαχο το ΔΝΤ».