Εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση η απόφαση παραχώρησης των παραλιών προς τους δήμους

1:48 μ.μ. - Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017
01:05 μ.μ. - Δευ, 15/48/2017
Image: Εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση η απόφαση παραχώρησης των παραλιών προς τους δήμους

Εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση η (ΚΥΑ) απόφαση παραχώρησης των παραλιών προς τους δήμους

Η απόφαση απαρτίζεται από δεκαεπτά άρθρα και σκοπός της παραχώρησης είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή η αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.
 
Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με δικαίωμα παραχώρησης α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 
Εκκρεμεί η έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων του εποχιακού προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα και σήμερα να γίνει πάντως και αυτή, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ. Μιχάλης Φαρσάρης, χρειάζεται ένας μήνας περίπου μέχρι να εγκριθεί η κατάσταση και να αρχίσει να εργάζεται το προσωπικό στις παραλίες.