Εκδηλώσεις από την Αναπτυξιακή Λασιθίου για το πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

11:59 π.μ. - Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019
11:07 π.μ. - Σάβ, 06/59/2019
Image: Εκδηλώσεις από την Αναπτυξιακή Λασιθίου για το πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου

11 - 14 Ιουνίου σε Σητεία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Τζερμιάδο

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, διοργανώνει τις παρακάτω ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

127
 
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων του Ν. Λασιθίου πλην το εντός σχεδίου τμήμα της πόλης της Ιεράπετρας.
 
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για νέους κάτω των 35 ετών καθώς και για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
 
Η αναλυτική 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου: www.anlas.gr.
 
Πληροφορίες: τηλέφωνο 28410 91110 (αρμόδιοι: Κατερίνα Μενεγάκη και Μιχάλης Κουτάντος)