ΕΦΕΤ: Οι έλεγχοι που θα γίνουν το 2019 και το 2020

3:09 μ.μ. - Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
03:06 μ.μ. - Κυρ, 02/09/2019
Image: ΕΦΕΤ: Οι έλεγχοι που θα γίνουν το 2019 και το 2020

Το πρόγραμμα επίσημων ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020 ενέκρινε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Το πρόγραμμα επίσημων ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020 ενέκρινε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσεων προηγούμενων ετών.
 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυαστικούς ελέγχους (επιθεώρηση – δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση) και αφορά στην:
 
- Συνέχιση εστιασμένων δράσεων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
 
- Διασφάλιση της απαιτούμενης συχνότητας σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας.
 
- Αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης.
 
- Επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων αυτοελέγχου και ιχνηλασιμότητας.
 
- Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων και δόλιων πρακτικών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, των επιτραπέζιων ελιών και των αυγών.
 
- Αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με την αναγραφή ισχυρισμών διατροφής και υγείας.
 
- Ενίσχυση της εποπτείας και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων.
 
Ο συνολικός ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων του ΕΦΕΤ προσδιορίζεται σε 8.330, εκ των οποίων 700 περίπου αφορούν στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 510 τουλάχιστον δειγματοληψίες και αναλύσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός ελέγχων ποιότητας των τροφίμων, από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Ελεγκτικές Περιφερειακές Αρχές, ξεπερνά κατ' έτος τις 70.000.
 
 
dikaiologitika.gr