ΕΑΣ: Ομαδικές αναλύσεις εδάφους Οργανώσεων Παραγωγών σε πολύ οικονομικές τιμές

10:43 π.μ. - Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019
10:07 π.μ. - Τετ, 10/43/2019
Image: ΕΑΣ: Ομαδικές αναλύσεις εδάφους Οργανώσεων Παραγωγών σε πολύ οικονομικές τιμές

Στο εδαφολογικό εργαστήριο στο ισόγειο των κεντρικών εγκαταστάσεων της Ένωσης Ιεράπετρας

Στο ισόγειο των κεντρικών εγκαταστάσεων της Ένωσης Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους, λειτουργεί Εδαφολογικό Εργαστήριο, το οποίο διαθέτει πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. 
 
Ειδικότερα, το εργαστήριο πραγματοποιεί Αναλύσεις Εδάφους. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στους παραγωγούς εκείνους που προσκομίζουν δείγματα χώματος από τις καλλιέργειες τους και αναζητούν λύσεις και συμβουλές αφενός για τη προστασία της καλλιέργειας τους και αφετέρου για την ενίσχυση του εδάφους προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα στο καλλιεργούμενο προϊόν. Οι γεωπόνοι μας αναλαμβάνουν τη δειγματοληψία του εδάφους.
 
Πραγματοποιούνται, επίσης, αναλύσεις νερού άρδευσης και οξυμετρήσεις ελαιολάδου.
 
Το Εργαστήριο αναλαμβάνει τη διενέργεια ομαδικών αναλύσεων εδάφους Οργανώσεων Παραγωγών σε πολύ οικονομικές τιμές.