ΕΑΣ Ιεράπετρας: Άλλες πηγές εκτός ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών

11:34 π.μ. - Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
11:06 π.μ. - Τρί, 08/34/2021
Image: ΕΑΣ Ιεράπετρας: Άλλες πηγές εκτός ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών

Για ζημιές που δεν καλύπτονται σήμερα από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, οι παραγωγοί μπορούν να κάνουν κατάθεση δήλωσης ζημιάς στον ΕΛΓΑ, ώστε να διεξάγει τις σχετικές εκτιμήσεις

Ο ΕΛΓΑ καταγράφει με ακρίβεια τις ζημιές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και τις εξατομικεύει.

Για τις αποζημιώσεις που θα απαιτηθούν, οι πόροι καλύπτονται από άλλες πηγές του κρατικού προϋπολογισμού.

Δεν απαιτείται οι συγκεκριμένες ζημιές να αποζημιωθούν μέσω των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων – ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ).

Μπορούν να αποζημιωθούν μέσω άλλων πηγών του προϋπολογισμού μετά από άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορούν να χορηγήσουν αποζημιώσεις στους παραγωγούς που επλήγησαν και που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛΓΑ:

α) Από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού γι αυτό το σκοπό κατόπιν έγκρισης από την Ε.Ε.

β) Από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού γι αυτό το σκοπό κατόπιν απόφασης συναρμόδιων Υπουργών

γ) Από τον ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ) από τον ΕΛΓΑ

δ) Από de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τη δυνατότητα που δύναται να μπορεί ο ΕΛΓΑ να καταβάλλει ενισχύσεις ΚΟΕ (ΠΣΕΑ) μέσα στην ίδια χρονιά.

Πολλά λοιπόν τα ερωτήματα.

Γιατί το ΥπΑΑΤ δεν προχωρεί σε αυτές τις αναγκαίες ενέργειες, πράξεις και τροποποιήσεις για να καλύψει την απώλεια εισοδήματος από ζημιές λόγω κορωναϊού ή από σειρά φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να καλύπτει τον παραγωγό από έκτακτες και έντονες μεταβολές λόγω αλλαγής του κλίματος.

Νίκος Δασκαλάκης