Δωρεάν η έκδοση διαβατηρίων για πυρόπληκτους

9:56 π.μ. - Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018
09:06 π.μ. - Παρ, 08/56/2018
Image: Δωρεάν η έκδοση διαβατηρίων για πυρόπληκτους

Κατά προτεραιότητα και χωρίς την καταβολή των σχετικών παραβόλων, για την έκδοση νέων διαβατηρίων θα εξυπηρετούνται οι πυρόπληκτοι, τα διαβατήρια των οποίων καταστράφηκαν στις φωτιές της 23ης Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία

Πιο συγκεκριμένα, oι πυρόπληκτοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα καταστραμμένα διαβατήρια, που ήταν σε ισχύ.
 
Τα νέα διαβατήρια θα έχουν χρονική ισχύ αντίστοιχη των καταστραφέντων.
 
Η έκδοση-αντικατάσταση των διαβατηρίων θα γίνεται ατελώς (χωρίς την καταβολή παραβόλου), ενώ παράλληλα δεν θα τηρείται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σε περίπτωση απώλειας χρονικό διάστημα για επανέκδοση.
 
Για την έκδοση των διαβατηρίων, πλην των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, απαιτείται και βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής περί καταστροφής του διαβατηρίου από τις πυρκαγιές.
 
 
dikaiologitika.gr