Διογκώθηκαν τα χρέη της Creta Farms

3:33 μ.μ. - Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019
03:08 μ.μ. - Κυρ, 11/33/2019
Image: Διογκώθηκαν τα χρέη της Creta Farms

Τα χρέη των 150 εκατ. και η εκκρεμής χρηματοδότηση

Έως τις 11 Δεκεμβρίου –ημερομηνία κατά την οποία εκδικάζεται η αίτηση προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου- εκτείνεται το τυπικό περιθώριο ασφάλειας για την Creta Farms.
 
Η εταιρία λειτουργεί προς το παρόν χωρίς ενδιάμεση χρηματοδότηση και με συσσωρευμένα χρέη που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ, αναμένοντας ταυτόχρονα την παράλληλη διαδικασία ανάδειξης προτιμητέου επενδυτή στις 18 Νοεμβρίου, οπότε λήγει και η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών εκ μέρους των δυνητικών ενδιαφερομένων.
 
Στην αίτηση που κατέθεσε η Creta Farms για την υπαγωγή της στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, περιγράφεται η πλέον πρόσφατη εικόνα της δεινής θέσης στην οποία έχει περιέλθει.
 
Αθροιστικά τα χρέη της ανέρχονται σε 153,054 εκατ. ευρώ, ο κύριος όγκος των οποίων αφορά σε δάνεια προς τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες ωστόσο συναίνεσαν (ποσοστό 54,9%) στο αίτημα προσωρινής προστασίας και υπαγωγής στο 106 α.
 
Αναλυτικότερα, έως τις 31 Αυγούστου 2019 η Creta Farms όφειλε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 15 εκατ. ευρώ, ποσό 47,55 εκατ. ευρώ αφορούσε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank,την Pireaus snf designated activity company, CAIRO Νο3 finance designated activity company. Επιπλέον εμφάνισε υποχρεώσεις ύψους 12,623 εκατ. ευρώ προς την Pireaus snf designated activity company, 9,564 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Τράπεζα, 8,028 εκατ. ευρώ προς την Eurobank, 6,352 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank, κ.ά.
 
Οι οφειλές της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ξεπερνούν τα 12,456 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις έως το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχονταν στο ποσό των 26,187 εκατ. ευρώ.
 
Εγγυήσεις για την ενδιάμεση χρηματοδότηση
 
Όπως προκύπτει από το αίτημα υπαγωγής στο 106 α, η εταιρία αφού έλαβε τη δίμηνη προστασία έναντι του συνόλου των πιστωτών της, ζήτησε εξαίρεση από συγκεκριμένες απαγορεύσεις όσον αφορά η διαχείριση περιουσιακών της στοιχείων.
 
Συγκεκριμένα πέτυχε να εξαιρεθεί η δυνατότητα παροχής ενεχύρου επί των σημάτων και των αδειών ευρεσιτεχνίας που κατέχει (σ.σ. πρόκειται για αξίες που δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί στις τράπεζες όπως όριζε το αρχικό MoU).
 
Παράλληλα, διατήρησε τη δυνατότητα εκχώρησης της απαίτησης που έχει από την εταιρεία Ευρωκρέτα ποσού 8,827 εκατ. ευρώ υπέρ των πιστωτριών τραπεζών προκειμένου οι τελευταίες να παράσχουν στην Creta Farms ενδιάμεση χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ.
 
euro2day.gr