Δίνουν χρήματα για τα αρωματικά φυτά

9:32 π.μ. - Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017
09:01 π.μ. - Τετ, 18/32/2017
Image: Δίνουν χρήματα για τα αρωματικά φυτά

Παράθυρο για επιδοτήσεις με μεγάλα ποσά ενίσχυσης για μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων «ανοίγει» ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Με τις τιμές των αιθέριων ελαίων να είναι ανάλογες της ζήτησης, που σταθερά κινείται σε υψηλά επίπεδα, η δημιουργία μιας καθετοποιημένης μονάδας προβάλλει ως μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.
 
Μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης μπορούν να ενισχυθούν όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις (νυν και νέες) που θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
 
Χρηματοδοτείται η δημιουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 
Η καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μεταποίησή τους είναι ένας κλάδος της αγροτικής παραγωγής ικανός να δώσει διέξοδο στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. 
 
Παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια των φυτών αυτών στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να θεωρείται ένα νέο σχετικά πεδίο δράσης για τον ελλαδικό χώρο, προσφέροντας μια εναλλακτική δυναμική ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα, ενώ δίνει ώθηση και στον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης.
 
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας PK Consulting Group Κώστα Παπαδόπουλο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (www.pkcgroup.gr), η καλλιέργεια και μεταποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών επιδοτείται με μεγάλα ποσά ενίσχυσης από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης.
 
 Συγκεκριμένα, την παρούσα χρονική περίοδο είναι σε ισχύ ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος παρέχει το σύνολο του ποσοστού ενίσχυσης ανά γεωγραφική περιοχή με μετρητά για τον κλάδο της αγροδιατροφής.
 
Οι υποβολές των προτάσεων έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν, έπειτα από σχετική παράταση, έως και τις 20 του μήνα. Αναλυτικά, οι ενισχυόμενες δαπάνες στον αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνουν:
 
 
Ο κρόκος καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε καλλιεργούμενη έκταση
 
 
• Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 
• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 
• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 
• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης.
 
• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 
• Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 
• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 
Το κατώτατο ύψος των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υποβληθεί ανά κατηγορία επιχείρησης είναι:
 
• Για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. / Αγροτικούς Συνεταιρισμούς / Ομάδες παραγωγών: 50.000 ευρώ.
 
• Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ.
 
• Μικρές επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ.
 
• Μεσαίες επιχειρήσεις:250.000 ευρώ.
 
• Μεγάλες επιχειρήσεις:500.000 ευρώ.
 
Σημαντικό στοιχείο για την υποβολή προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
 
Εξαγωγές
Η ζήτηση των αρωματικών φυτών συνεχώς αυξάνεται. Η Γερμανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ποσότητα εισαγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ευρώπη και ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία. Οσον αφορά τα μερίδια εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, το μεγαλύτερο κομμάτι κατέχουν η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι η Γαλλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία. Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής των αρωματικών φυτών της χώρας μας είναι η Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ και η Γερμανία.
 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Περισσότερα από 200 είδη έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα
 
Ως αρωματικά φυτά καλούνται αυτά από τα οποία λαμβάνονται οι αρωματικές τους ουσίες, δηλαδή τα αιθέρια έλαια, ενώ ως φαρμακευτικά φυτά καλούνται αυτά που τα δραστικά συστατικά τους χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών. Τα αιθέρια έλαια αποτελούνται από μείγματα πτητικών ουσιών με χαρακτηριστική οσμή και γεύση και είναι ελαιώδους σύστασης.
 
Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων από το φυτό γίνεται με απόσταξη, έκθλιψη, εκχύλιση, υδρόλυση ή υπέρηχους και μικροκύματα. Κοινό χαρακτηριστικό των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών είναι η ύπαρξη αρωματικών αιθέριων ελαίων, που χρησιμοποιούνται είτε για την απόσταξη φαρμακευτικών ουσιών είτε σαν δρόγες που τους προσδίδονται φαρμακευτικές ιδιότητες.
 
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 200 είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Τα κυριότερα καλλιεργούμενα είδη είναι ο δίκταμος, ο κρόκος, η μέντα, η ρίγανη, το τσάι του βουνού, ο μαραθόσπορος και ο γλυκάνισος. Ο κρόκος καταλαμβάνει και την πρώτη θέση σε καλλιεργούμενη έκταση, παρουσιάζοντας μία σταθερότητα ως προς την έκταση και την παραγωγή του, σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων ετών, ενώ η ρίγανη παρουσιάζει αλματώδη αύξηση των αντίστοιχων στοιχείων.
 
Ιδανική η χώρα μας
 
Η χώρα μας καθίσταται ιδανική για την εξάπλωση των καλλιεργειών των πιο γνωστών ειδών, καθώς τα φυτά αυτά:
 
• Προσαρμόζονται στο μεσογειακό κλίμα.
 
• Αξιοποιούν φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη.
 
• Απαιτούν ελάχιστα φάρμακα και λιπάσματα.
 
• Η καλλιέργειά τους είναι εύκολη, καθώς προσβάλλονται δύσκολα από εχθρούς και ασθένειες.
 
• Δεν απαιτούν μεγάλη παρέμβαση από εργατικό δυναμικό.
 
• Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για χρήση αυτών από εταιρείες διατροφής, αρωματοποιίας, καλλυντικών και φαρμακοβιομηχανίας.
 
• Τα φυτά μαζί με τα δευτερογενή τους προϊόντα (αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα) χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποιότητα και το όνομά τους έχει καθιερωθεί στις διεθνείς αγορές.
 
Ετήσια και πολυετή
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μπορεί να είναι είτε ετήσια είτε πολυετή. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται φυτά όπως ο βασιλικός, ο κορίανδρος, ο μάραθος και το χαμομήλι, ενώ στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η ρίγανη, η λεβάντα, το φασκόμηλο, το θυμάρι, το δενδρολίβανο και η βαλεριάνα.
 
Τα βήματα παραγωγής τους διακρίνονται σε: Καλλιέργεια, συγκομιδή, αποξήρανση, αποθήκευση και μεταποίηση.
 
Οσον αφορά τους τρόπους πολλαπλασιασμού, υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές, με τις σημαντικότερες αυτών να είναι:
 
• Η απευθείας σπορά στο χωράφι.
 
• Η μεταφύτευση φυταρίων στο χωράφι.
 
• Η δημιουργία «μοσχευμάτων».
 
• Οι παραφυάδες.
 
• Τα ριζώματα.
 
Η συγκομιδή, ανεξαρτήτως τρόπου πολλαπλασιασμού, πραγματοποιείται είτε χειρωνακτικά στις μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις είτε μηχανικά με σύγχρονο και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, για τις μεγαλύτερες εκτάσεις. Σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα του τελικού προϊόντος αποτελεί η σωστή και έγκαιρη συγκομιδή.
 
Οσον αφορά το στάδιο αποξήρανσης των αρωματικών φυτών, αυτή πραγματοποιείται είτε σε υπόστεγα ή αποθήκες που διαθέτουν κατάλληλο εξαερισμό είτε σε σύγχρονα ξηραντήρια, όπου ρυθμίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία, ανάλογα με το φυτό που καλλιεργήθηκε.