Διευκρινήσεις του ΥΠAΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης – Τι ισχύει για ΕΦΚΑ, νέους γεωργούς και τρακτέρ

6:06 μ.μ. - Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018
06:09 μ.μ. - Τετ, 05/06/2018
Image: Διευκρινήσεις του ΥΠAΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης – Τι ισχύει για ΕΦΚΑ, νέους γεωργούς και τρακτέρ

Σε συνολικά 22 διευκρινήσεις αναφορικά με πρόσκληση για τα Σχέδια Βελίωσης προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια

Οι διευκρινήσεις έρχονται να απαντήσουν ουσιαστικά σε απορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βεβαίωση του ΕΦΚΑ, τις επενδυτικές δαπάνες, και την επιλεξιμότητα.
 
Για παράδειγμα αναφορικά με την αγορά ελκυστήρα, διευκρινίζεται, ότι «δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα σε περίπτωση που στην εκμετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας)». Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας προϋποθέσεις.