Διαμαρτυρία για την καθαριότητα στην Τ.Κ. Κάτω Χωριού

7:56 π.μ. - Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
07:09 π.μ. - Τετ, 02/56/2020
Image: Διαμαρτυρία για την καθαριότητα στην Τ.Κ. Κάτω Χωριού

Και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος

Ως μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Χωριού επιθυμώ να ενημερώσω τους συμπολίτες μου κατοίκους και επισκέπτες των χωριών μας και σε σχέση με το σοβαρότατο θέμα της υγιεινής και καθαριότητας, ότι:

Κατά πρώτον έχουν απόλυτο δίκιο στα παράπονα τους διότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και όσον αφορά την αποκομμιδή των απορριμμάτων (που είναι αρμοδιότητα του Δήμου) και όσον αφορά την εν γένει καθαριότητα που είναι αρμοδιότητα (και) της κοινότητας.

Γνωρίζετε ότι κατά διαστήματα η δημοτική αρχή εγκρίνει την καταβολή της λεγόμενης παγίας πληρωμής η οποία κατά κανόνα προορίζεται και για εργασίες καθαρισμού. Επειδή γενικά αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν χρέος του τοπικού συμβουλίου είναι να αποφασίζει για τις περισσότερο απαραίτητες εργασίες, να τις κατανέμει σε βάθος χρόνου, να επιλέγει και να επιβλέπει το προσωπικό. Ο δε πρόεδρος να συμμετέχει και βεβαίως να εκτελεί τις πληρωμές. Αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Και βεβαίως χρέος είναι να διεκδικούμε περισσότερα ώστε να επαρκούν για την ανάγκη στοιχειώδους καθαριότητας και υγιεινής.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του την 1-9-19 τα μέλη του συμβουλίου ζητήσαμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων αυτών και στην επιλογή του προσωπικού ώστε να μην υπάρξουν υπόνοιες για κακοδιαχείριση και παρεξηγήσεις με τους συμπολίτες μας. Πρόκειται εντέλει για δημόσιο χρήμα που πληρώνεται από τους πολίτες!.

Όπως όμως συμβαίνει με όλα τα θέματα , ο πρόεδρος κ. Εμμ. Πυργιωτάκης, με την κάλυψη της δημοτικής αρχής, αποφασίζει και ενεργεί μόνος του χωρίς έλεγχο και διαφάνεια. Έτσι τον Μάιο του 2020, εγκρίθηκε η καταβολή παγίας πληρωμής που αντιστοιχούσε όπως μας είπε ο πρόεδρος στο τελευταίο συμβούλιο της 7-7-20 σε πενήντα πέντε (55) περίπου ημερομίσθια. Τα χρήματα αυτά αντί να κατανεμηθούν σε διάρκεια χρόνου ώστε να υπάρξει στοιχειώδης καθαριότητα και ευταξία στα χωριά, χρησιμοποιήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να λάβουμε γνώση που και πώς.

Έτσι στο συμβούλιο της 7-7-20 κατέθεσα επίσημο ερώτημα (αρ πρ 33, 8/7/20) προς τον πρόεδρο της κοινότητας για το ποιες εργασίες έγιναν, με ποιό προσωπικό και πόσα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές. Παρότι υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου και χρονική δέσμευση για να απαντιούνται τα αιτήματα των μελών του συμβουλίου μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση. Ο πρόεδρος δηλαδή αποφάσισε μόνος του ποιες εργασίες θα γίνουν, επέλεξε το προσωπικό και τις επέβλεψε χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Το αντιληφθήκαμε μόνον όταν συμπολίτες μας διαμαρτυρήθηκαν γιατί κόβουμε τα ανθισμένα κλαδιά ελαιοδένδρων και μάλιστα σε απόμερους δρόμους των χωριών και τα οποία δεν ενοχλούσαν τα οχήματα. Και όταν τον ρωτάμε τι και πώς θεωρεί περιττό να δώσει λογαριασμό.

Η αδρανοποίηση του συμβουλίου της κοινότητας επιφέρει την συσσώρευση άλυτων προβλημάτων για τα οποία δικαίως παραπονείσθε. Δεν έχουμε όμως την δυνατότητα να επιτελέσουμε το έργο για το οποίο μας ψηφίσατε και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον πρόεδρο και την δημοτική αρχή που επέλεξαν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.

Δημοσιοποιώ τα γεγονότα προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, επισυνάπτω δε και το σχετικό ερώτημα που κατέθεσα.

Σας ευχαριστώ

Γιώργος Τομαδάκης

Κάτω Χωριό Ιεράπετρας

Προς: Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Χωριού κ. Εμμ. Πυργιωτάκη

Κοιν: Μέλη τοπικού συμβουλίου

Υπόψιν γραμματέως κ. Πόπης Βασιλείου

Στην σημερινή συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου έθεσα προ ημερησιας διάταξης, το θέμα των εργασιών που διενεργήθηκαν με χρήση της πρόσφατης παγίας πληρωμής του Δήμου Ιεραπετρας προς την κοινότητα μας. Οι εργασίες αυτές έγιναν χωρίς να έχει καν γνώση το τοπικό συμβούλιο, πολύ περισσότερο την έγκριση του. Καταθέτω λοιπόν γραπτο αίτημα ώστε να απαντήσετε γραπτώς αναφέροντας αναλυτικά:

Ποιές ακριβώς εργασίες πραγματοποιήθηκαν με αυτά τα χρήματα, σε ποια σημεία της κοινότητας, πόσο διήρκεσε η κάθε μια εργασία εξ αυτών και πόσα ημερομίσθια χρειάσθηκαν για κάθε μία. Ποιά ήταν δε τα άτομα τα οποία απασχοληθηκαν.

Ζητώ επίσης να καταχωρηθεί το σχετικό αίτημα στα πρακτικά, να δοθεί αρ, πρωτοκόλλου καθως και αντιγραφο των πρακτικών.

Μετα τιμής

Γιωργος Τομαδάκης

σύμβουλος τ.σ. κοινότητας Κάτω Χωριού

Κάτω Χωριό 7-7-20