Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Τετάρτη

7:30 π.μ. - Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020
07:10 π.μ. - Τρί, 13/30/2020
Image: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Τετάρτη

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ

Από ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 14.10.2020.

Από 08:30 έως 14:30

Στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΛΑΤΣΟ, ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ Α ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.