Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στον Κουτσουρά

10:45 π.μ. - Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
10:01 π.μ. - Τετ, 22/45/2020
Image: Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στον Κουτσουρά

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 23.01.2020

Από 08:00 έως 08:30 και 12:00 έως 12:30

Στον Κουτσουρά Ιεράπετρας

Από 08:00 έως 12:30

Στις περιοχές στο τέρμα του Κουτσουρά

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.