Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στο Κεντρί

9:26 π.μ. - Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
09:06 π.μ. - Τρί, 18/26/2019
Image: Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στο Κεντρί

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ

 
Από τη ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2019.
 
Από 08:00 έως 08:30 και από 14:00 έως 14:30 
 
Στο Κεντρί 
 
Από 08:00 έως 14:30 
 
Στους υποσταθμούς 8 και 19 βόρεια στο Κεντρί
 
Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται. Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.