Αύξηση αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών περιόδου 2021 -2022 ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

12:19 μ.μ. - Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022
12:05 μ.μ. - Παρ, 13/19/2022
Image: Αύξηση αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών περιόδου 2021 -2022 ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Μετά από αίτημα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας

Μετά από αίτημα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ο οποίος συγκέντρωσε τα αιτήματά και τις ανησυχίες των αγροτών της ευρύτερης περιοχής Ιεράπετρας και την διαπίστωση εξάντλησης των ήδη εγκεκριμένων θέσεων εργατών γης στην εξηρτημένη και εποχική εργασία,  με ενέργειες της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου και το προσωπικό ενδιαφέρον του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Γουλιδάκη,  σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, απεστάλη ήδη από το Τμήμα Απασχόλησης, της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης, το σχετικό αίτημα με αρ. πρωτ. 129882/10-05-2022 προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινοποίηση στα συναρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Με το ανωτέρω έγγραφο, ζητείται η εξαιρετικά επείγουσα αύξηση των θέσεων 

α) για εργάτες γης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους 150 και

β) για εργάτες γης εποχικής εργασίας στους 600, δηλ. συνολικά στους 750,  για το υπόλοιπο της περιόδου 2021 – 2022,  προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες κάλυψής θέσεων μέσω του άρθρου 16 Ν. 4783/2021 και του άρθρου 13 Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 Ν. 4915/2022.

Από το γραφείο Τύπου της Π.Ε. Λασιθίου.