Αυξάνονται οι τιμές στα τεστ για την Covid-19 με κυβερνητική απόφαση

9:17 π.μ. - Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023
09:01 π.μ. - Παρ, 13/17/2023
Image: Αυξάνονται οι τιμές στα τεστ για την Covid-19 με κυβερνητική απόφαση

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ευθέως εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί οι οποίοι εξακολουθούν να υποχρεούνται να κάνουν rapid test μία φορά την εβδομάδα με δικά τους έξοδα

Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη αποφάσισε η κυβέρνηση ότι θα βάλουν οι πολίτες για την υγεία και συγκεκριμένα για τα τεστ Covid στα φαρμακεία της χώρας, τα οποία επιβαρύνονται πλέον με ΦΠΑ 6%, την ώρα που η ακρίβεια σε ενέργεια, φάρμακα και βασικά αγαθά βρίσκεται στα ύψη, ενώ η δημόσια υγεία υποβαθμίζεται ολοένα με χαμένους εκατομμύρια πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν «το μάρμαρο».

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης αυξημένες τιμές θα δουν από δω και στο εξής οι πολίτες στα φαρμακεία για τα rapid και self test αλλά και τα PCR στα φαρμακεία. Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή της πανδημίας και μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος συντελεστής φόρου στα συγκεκριμένα προϊόντα και απ' ότι φαίνεται η κυβέρνηση έχει «σφυρίξει» τη λήξη της πανδημίας και με αυτό το μέτρο, παρόλο που η διασπορά στην κοινότητα είναι διόλου αμελητέα.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ευθέως εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί οι οποίοι εξακολουθούν να υποχρεούνται να κάνουν rapid test μία φορά την εβδομάδα με δικά τους έξοδα ενώ αυξημένη είναι και η ζήτηση στα self test λόγω της έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων του τελευταίου διαστήματος.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

1. Με την υπ’ αριθ. Ε.2002/2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4764/2020, με τις οποίες προστέθηκε νέα παράγραφος 1Α στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και προβλέφθηκε η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στην εισαγωγή και παράδοση αγαθών που σχετίζονται άμεσα με την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 (εμβόλια και invitro διαγνωστικά προϊόντα). Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόστηκε και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου.

2. Με τις εν λόγω διατάξεις η χώρα μας έκανε χρήση της δυνατότητας που δόθηκε στα Κράτη – Μέλη για εφαρμογή μηδενικού συντελεστή σε διάφορα είδη που σχετίζονται με την νόσο Covid-19 καθώς και στις συναφείς υπηρεσίες, σύμφωνα με το νέο άρθρο 129α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020.

3. Οι ως άνω διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 23/12/2020, εφαρμόστηκαν μέχρι και τις 31/12/2022, όπως όριζε ρητά η σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 2020/2020). Συνεπώς μετά τη λήξη των ανωτέρω ρυθμίσεων, διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες υπάγονται στον κατά περίπτωση ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού.

4. Ειδικότερα και όσον αφορά τα:

Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-CoV) , της Δ.Κ.3002 για τον άνθρωπο

  • Διαγνωστικά τεστ rapid,
  • διαγνωστικά τεστ PCR,
  • διαγνωστικά τεστ αντισωμάτων και λοιπά διαγνωστικά για Covid-19 της Δ.Κ. 3822 για τον άνθρωπο, που αποτελούν σημαντικά αγαθά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υπάγονται στον κατώτατο εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ (υπερμειωμένος συντελεστής 6%), διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση των φορέων υγείας και του γενικότερου πληθυσμού της χώρας στα εν λόγω αγαθά, ώστε να καταπολεμηθεί ο ιός και να αποφευχθεί η διάδοσή του, χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του.

5. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση διαγνωστικών rapid test στους καταναλωτές από φαρμακεία, τα οποία αναλαμβάνουν, χάριν διευκόλυνσης των καταναλωτών, και την διεξαγωγή τους, το τυχόν επιπλέον τίμημα που αυτά λαμβάνουν προσαυξάνει την φορολογητέα αξία της κύριας πράξης, ήτοι της παράδοσης του διαγνωστικού τεστ rapid, υπαγόμενο ως εκ τούτου στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ, 6%. Σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορονοϊό Covid-19, από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια του π.δ. 84/2001 ή άλλους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από την μέθοδο που χρησιμοποιείται (rapid test ή PCR) απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1, περ. ε’ του Κώδικα ΦΠΑ χωρίς να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι σχετικές εισροές.